Program

 

 

onsdag
12.00 – 12.45 Lunsj
12:50 – 13:00 Åpning
13.00 – 13.45 Tore Nesset Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt
13.45 – 14.30 Susan Nacey The Metaphor Identification Procedure and practical experience
14.30 – 14.45 Kaffe
14.45 – 15.15 Elena Tkachenko What is a regular morphological pattern?
15.15 – 16.00 Ellen Hellebostad Toft Atypiske transitivar eller verb-spesifikke konstruksjonar? : Ein kognitiv konstruksjonsgrammatikkanalyse av adverbale genitivar i norrønt.
16.00 – 16.15 Pause
16.15 – 16.45 Kristian Emil Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen Tilegnelse av genus hos norske barn
16.45 – 17.30 Årsmøte i Norkog.
19.30 Middag

 

 

torsdag
09.00 – 09.45 Laura A. Janda Lingvistiske begrep som prototyper: (tilnærmet) komplementær distribusjon ved russiske semelfaktive verb
09.45 – 10.30 Gard Jenset There i tidlig engelsk
10.30 – 10.45 Kaffe
10.45 – 11.30 Thomas Egan Gjennom og through: likheter og forskjeller
11.30 – 12.15 Hanne Martine Eckhoff Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering?
12.15 – 13:00 Lunsj