IU2013

Innlandets Utdanningskonferanse 2013

IU2013_logo

 

Konferansen arrangeres Tirsdag 12. mars 2013 på Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Konferansen er for barnhagelærere, lærere, skoleledere, skoleeiere og andre som er en viktig del av det 18-årige utdanningsløpet.

Påmeldingsfristen er 6.mars.

 

Hør hva Lars Myhr fra Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU) sier om hva du kan forvente deg å høre om på årets konferanse .  

 

OM KONFERANSEN:

Dagen starter med to økter med fellesforelesning for alle grupper.

Deretter blir det to økter der man fritt kan velge hvilken forelesning man ønsker å delta på. Vi oppgir hvem forelesningen er spisset mot, men alle grupper er hjertelig velkommen på alle forelesningene.

Dagen avsluttes med nok en fellesøkt.

Se program for videre detaljer.

 

FELLES ÅPNINGSFOREDRAG: 
Trond Johnsen, Utdanningsdirektøren i Oppland:
" Nasjonale satsninger:  Hvilken kontekst er det barnehage- og skolelærere skal virke i?" (link til sammendrag kommer)

Thomas Nordahl, SEPU:
"Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole" ( les sammendrag her)

 

FOREDRAG SPISSET MOT BARNEHAGELÆRERE:

Kari Kvistad, DMMH: "Danning og læring i lys av implementering av ny formålsparagraf i barnehagen" (les sammendrag her)

Anne-Karin Sunnevåg, SEPU: "Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena" (les sammendrag her)

Berit Zachrisen, HiHm: "Lek som  en møteplass for barn med ulike etniske bakgrunner i barnehagen" (les sammendrag her)

Grete Nyhagen-Hansen ,HiHm og Gry Sagmo Aglen, HiOA: "Så stor! - Et forskningsprosjekt for å øke forståelsen for toddleres humoristiske og estetiske utvikling" (les sammendrag her)

 

FOREDRAG SPISSET MOT GRUNNSKOLELÆRERE:

Arne Jordet, HiHm: "Bruk av et utvidet læringsrom i skolens opplæring –  Muligheter - utfordringer - dilemmaer" (les sammendrag her)

Anders Nordby, HiHm og Kristine Øygardslia, HiHm: " Behøver læring være kjedelig? - Spill revolusjonerer skolehverdagen!" (les sammendrag her)

Joke Dewilde, HiHm: "Ambulerende tospråklige lærere. Muligheter og utfordringer for lærersamarbeid" (les sammendrag her)

Lars Arild Myhr, SEPU og Anne Grethe Melby, grunnskolesjef i Hamar: "Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse, pilot i etterutdanningen av ungdomsskolen" (les sammendrag her)

 

 FOREDRAG SPISSET MOT GRUNNSKOLELÆRERE OG VIDEREGÅENDESKOLELÆRERE:

Thomas Nordahl, SEPU: "Klasseledelse" (les sammendrag her)

Gro Løken, SEPU: "Satsingen på det 11. skoleår" (link til sammendrag kommer)

 

FOREDRAG SPISSET MOT VIDEREGÅENDESKOLELÆRERE:

John Arve Eide, rektor ved Jessheim videregående skole: "Yrkesretting av fellesfag" (les sammendrag her)

Elisabeth Rønnevig, HiHm : "Entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen" (les sammendrag her)

Lars Anders Kulbrandstad, HiHm: "Språklige utfordringer for minoritetselevene" (les sammendrag her)

 

 

FELLES AVSLUTNINGSFOREDRAG:

Thor Ola Engen, Hihm: " Inkludering og tilpasset opplæring" (les til sammendrag her)

Til slutt håper vi på besøk fra ministeriet.

 

arrangører_logo
Publisert: . Sist endret: .