Oppsummering

Vi håper dere hadde utbytte av dagen.

Vi har laget to nyheter fra konferansen. Del dem gjerne med kollegaer og andre!

Den ene nyheten er fra Avis Glaze sin forelesning:

http://www.hihm.no/Prosjektsider/SePU/Nyheter/Vi-utdanner-baade-hjerne-og-hjerte

Avis Glaze sin presentasjon vil dessverre ikke bli lagt ut, men i nyheten er det lenket til mange av ressursene hun viste til som brukes i Ontario og til Avis Glaze sin hjemmeside.

 

Den andre nyheten er fra Jarle Sandven og  Aslaug Gravdals presentasjon om arbeidet Tiurleiken skole har gjort for å forbedre læringsmiljø og læringsutbytte:

http://www.hihm.no/Prosjektsider/SePU/Nyheter/Suksess-gjennom-forskningsbasert-praksis

Presentasjonen Sandven og Gravdal holdt fredag finnes her.

 

Del gjerne nyhetene med kollegaer og andre, og følg oss på Facebook ( www.facebook.com/hihm.sepu) og Twitter ( https://twitter.com/SePUHiHm)!