Om konferansens forelesere

 

Aalborg Universitet
Høgskolan i Borås
Sepu, Høgskolen i Hedmark

 

 

 

Del 1: REALIZING EXCELLENCE AND EQUITY IN

SCHOOL SYSTEMS TODAY

av Avis Glaze

 

Dr. Avis Glazefra Ontario spilte en sentral rolle i det systematiske arbeidet med å forbedre elevenes resultater i Ontario. Hennes forelesning vil bli holdt på engelsk.

Dr. Glaze will discuss the importance of realizing both excellence and equity in school systems today.  She will discuss the strategies used to improve education is Ontario, Canada, without rancor or the ranking of schools.  She will outline how they worked collaboratively to challenge minds, engage hearts, inspire will, strengthen skills and achieve results. Key themes will include:

 

 • The trends that will affect education and society in the 21st century
 • The research-informed, high impact approaches to improve student achievement
 • Indicators of equitable schools
 • Targeted interventions to close achievement gaps
 • K-12 strategies to improve graduation rates
 • Lessons learned, and
 • Character development…education at its best.

 

Dr. Glaze will recommend a few key imperatives to reignite our passion for teaching and leadership and to break barriers that truncate the life chances of students.  Her key message that factors such as poverty need not determine a student’s destiny.  A thread that will run throughout the presentation is the notion that this is the Golden Age of Education and that it is a privilege to be an educator today!

Se mer om henne på http://www.avisglaze.ca/

 

Avis Glaze

 

 

Del 2 LEDELSE OG UTVIKLING AV TIURLEIKEN SKOLE

av Jarle Sandven og Aslaug Gravdal

 

Jarle Sandven og Aslaug Gravdal er skoleledere ved Tiurleiken skole på Romsås i Oslo. Tiurleiken skole på Romsås i Oslo er en barneskole med 320 elever. Tiurleiken har gjennomført en oppsiktsvekkende forbedring av resultater i løpet av en noen få år.

Sandven og Gravdal startet som rektor og assisterende rektor ved skolen i februar 2012. De vil fortelle om veien fra februar 2012 og fram til nå. Sentrale tema for forelesningen vil være:

 • Hva har vi gjort?
 • Hvordan har skolen utviklet seg?
 • Hva er suksesskriteriene for å skape en god skoleutvikling?
 • Hvordan har vi ledet for å implementere og tilpasse sentrale forskningsbaserte innsatsfaktorer på vår skole?
 • Hvilke resultater har vi?

 Les mer om skolen http://www.tiurleiken.gs.oslo.no/

Jarle Sandven
Aslaug Gravdal

                 

PÅMELDING

FRIST: 30.JUNI

DELTAKERAVGIFT: 1600 NOK

Meld deg på og betal her

Meld på gruppe (4+) her