English version of this page

Inspera

Inspera er eksamenssystemet som benyttes ved HINN. Her logger studenter på for å gjennomføre digitale skoleeksamener eller levere hjemmeeksamener.

Klikk her for å logge på Inspera

Brukernavn: studentnummer

Velg Høgskolen i Innlandet som tilhørighet.

Forberedelser

Før du skal ha din digitale eksamen er det viktig at du gjør noen forberedelser. Trenger du hjelp til å gjennomføre forberedelsene finner du kontaktinformasjon til brukerstøtte her.

Digital skoleeksamen i Inspera

Skal du gjennomføre en digital skoleeksamen må du ha gjennomgått disse punktene.

Digital hjemmeeksamen i Inspera

Skal du gjennomføre en digital hjemmeeksamen i Inspera eller levere en oppgave i Inspera, må du ha gjennomgått disse punktene.

 

 

Publisert 9. aug. 2021 12:48 - Sist endret 13. juni 2022 14:39