• Studiested: Annet studiested Alle samlingene går på Refsnes Gods på Jeløya i Moss
  • Varighet: 1 år
  • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert, Betalingsstudium
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Ny frist: 28.februar 2018

Om utdanningen

Velferdssamfunnets utvikling innebærer at ledere i det offentlige må arbeide med oppgaver som stadig blir med komplekse og sammensatte. Dette krever systematisk samhandling mellom fagfolk med ulik kompetanse. På alle ledernivå vil dette kreve kunnskaper om, holdninger til, ferdigheter i og evne til å etablere og lede tverrfaglige arbeidsprosesser. Moderne kompetanseorganisasjoner etterspør og krever i økende grad ledere som leder ved å etablere hensiktsmessige arbeidsstrukturer som team, arbeidsgrupper, midlertidige prosjekter o.l. Ledere må kunne forstå og påvirke de mange ulike faglige, følelsesmessige og fagpolitiske prosesser som oppstår, og samtidig se seg selv som del av disse. Lederoppgavene blir ofte å sikre at gruppenes energi går til å arbeide med de formulerte arbeidsoppgavene.

Ledelse av prosesser er et studietilbud som:

  • i organisering og innhold tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger dette gjennom hele studieløpet
  • vektlegger at det er organisasjonens oppgave som er styrende for lederutøvelse, og at dette må baseres på innsikt i og trening i å håndtere ulike prosesser i arbeidsorganisasjonen
  • vektlegger varierte, sammensatte og undersøkende arbeidsformer
  • gir deltakerne mulighet til trening og utforsking av egen lederrolle
  • gir 30 sp på masternivå og kan søkes innpasset i andre relevante mastergradsløp
  • kan bygges videre på med en del 2 (også 30 sp)

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ledere, stabsmedarbeidere og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og offentlig sektor for øvrig, samt ledere og konsulenter i organi­sasjoner med oppdrag for offentlig sektor. Studiet henvender seg også til andre som ønsker å utvikle kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til å lede arbeidsprosesser i ulike arbeidsgrupper, ledergrupper, prosjekter m.m.

Opptakskrav 

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning/180 studiepoeng og minst 2 årsarbeidserfaring. Søkere med 2-årig høyere utdanning/120 studiepoeng og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.

Dette studiet kan gjennomføres som oppdrag

Ledelse av prosesser er gjennomført i litt ulike varianter og med forskjellige navn de siste 10 årene. I tillegg til det åpne tilbudet er oppdragsvarianten gjennomført i en rekke kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige organisasjoner. Noen kommuner har gjennomført programmet i flere omganger. Her kan du lese mer om både det åpne tilbudet og oppdragsvarianten.

Søk studiet via kursweb

Referanse:

Portrett Arne Sverre Dahl

“En kommune må kontinuerlig utvikle sin kompetanse. God ledelse er en forutsetning for å kunne lykkes med de mangfoldige og komplekse oppgavene som tilligger kommunen. Ledelsen må kunne håndtere endringer, omstillinger, nedbemanning og ikke minst bidra aktivt til at medarbeiderne mestrer sin arbeidshverdag. Molde kommune har valgt lederprogrammet “Ledelse av prosesser” og oppnådd meget gode resultat. En vesentlig suksessfaktor er at i dette lederprogrammet kombinerer vi muligheten for å gi den enkelte deltaker økt formalkompetanse samtidig med at vi hele tiden anvender deltakernes faktiske arbeidssituasjon som læringsreferanser.”
Arne Sverre Dahl, Rådmann Molde kommune

logo LAP_750

Oppstart mars 2018.
Løpende påmelding til studiet er fulltegnet!


Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 13 dager og gjennomføres på Refsnes Gods på Jeløya i Moss. Ledelse av prosesser gjennomføres i samarbeid med Lederskap AS. 

Samlingsdatoer:
1. samling 1. - 2. mars 2018
2. samling 25. – 26. april 2018
3. samling 13. – 14. juni 2018
4. samling 29. – 30. august 2018
5. samling 3. – 4. oktober 2018
6. samling 14. – 15. november 2018

Kostnader:
Deltakeravgift: Kr 40 000,-. Studieavgift kommer i tillegg på kr 13 000,- for de som ønsker å ta eksamen samt semesteravgift på kr. 678 per semester.(Studiet går over 2 semester)
Kost og losji under samlingene kommer i tillegg.

Offentlig ansatte kan søke OU-fondet om tilskudd. Tidligere er det gitt støtte til kurs- og studieavgift.

Mer informasjon

Pris

Deltakeravgift Kr. 40.000,- samt studieavgift på kr. 13.000,- i tillegg til semesteravgift