Prosjekter (1)

Avsluttede (1)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (43)

Utvalgte (43)

 • Aasen, Joar (). Karl Marx' polytekniske pedagogikk.
 • Aasen, Joar (). Kollektivpedagogikk : Anton Makarenko og veien til livet. Didaktika Norsk Forlag. ISBN 978-82-7056-074-5. 245 s.
 • Aasen, Joar (). Fjellet, lykken og uforstanden.
 • Aasen, Joar (). Fjellet, lykken og uforstanden.
 • Beck, Christian Watkin; Engen, Thor Ola; Østerud, Svein; Øzerk, Kamil; Aasen, Joar (). Sosialiseringsteoretikeren Anton Hoëm - en internasjonal plassering.
 • Aasen, Joar (). Ettertanken : invitasjon til pedagogisk filosofi. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013893. 259 s.
 • Aasen, Joar (). Dewey : John Deweys pedagogiske filosofi. Oplandske Bokforlag. ISBN 9788275181501. 231 s.
 • Aasen, Joar (). Basil Bernstein, utdanning og reproduksjon av sosial ulikhet.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lise Iversen; Sand, Sigrun; Skoug, Tove; Ringen, Bjørg-Karin; Aasen, Joar (). The case study report on the situation in Norway.
 • Aasen, Joar (). Tanke og handling: Nøkler til pedagogisk filosofi. Oplandske Bokforlag. ISBN 82-7518-129-1. 318 s.
 • Aasen, Joar; Mønness, Erik (). Elever fra språklige minoriteter i grunn- og videregående skole : en studie av ressurssituasjonen i norsk-som-andrespråkundervisningen. ISBN 8276714668. 42 s.
 • Aasen, Joar; Aasen, Joar; Lied, Sidsel; Gravem, Peder; Kulbrandstad, Lars Anders; Mogstad, Sverre Dag; Engen, Thor Ola (). Et todelt KRL-fag? : åpent brev til statsråd Kristin Clemet.
 • Aasen, Joar (). Pedagogisk filosofi : forstudie, del 2: På terskelen til det moderne The Philosophy of Education : a Preliminary Study. Part 2: Entering Modernity. ISBN 8276714145. 94 s.
 • Aasen, Joar (). Pedagogisk filosofi : forstudie, del 1: den klassiske greske antikken The Philosophy of Education : a preliminary study, Part 1: The Hellenic origins. ISBN 8276713572. 84 s.
 • Aasen, Joar (). Flerkulturell pedagogikk : en innføring. ISBN 8275181003. 175 s.
 • Aasen, Joar; Engen, Thor Ola; Nes, Kari (). Ved nåløyet : Rapport fra konferansen Hvordan klarer minoritetselevene seg i skolen? Hamar 16-18. september 2002. ISBN 82-7671-299-1. 269 s.
 • Aasen, Joar (). Minoritetselevene - integreres de?.
 • Aasen, Joar (). Evaluering av ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen. ISBN 82-7671-113-8. 36 s.
 • Aasen, Joar; Mønness, Erik (). Minoritetselever i grunnskolen : analyse av ressursbehovet til særskilt norsk- og morsmålsopplæring. ISBN 8276710654. 121 s.
 • Engen, Tor Ole; Hollekim, Inge; Aasen, Joar (). Nok er nok. ISBN 82-7518-075-9. -1 s.
 • Engen, Tor Ole; Hollekim, Inge; Aasen, Joar (). NOK ER NOK. Perspektiver på norsk lærerutdanning. Oplandske Bokforlag. -1 s.
 • Aasen, Joar; Mønness, Erik (). Minoritetselever i grunnskolen : analyse av ressursbehovet til særskilt norsk- og morsmålsopplæring. 117 s.
 • Engen, Thor Ola; Hollekim, Inge; Aasen, Joar (). Nok er nok. Perspektiver på norsk lærerutdanning. Festskrif t til Per Østeruds 70-års dag. ISBN 82-7518-075-9.
 • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Hollekim, Inge (). "Når du tar gøy på alvor, så har du ikke tid til å ha det moro" : om e n lekende holdning i småskolen.
 • Engen, Thor Ola; Engen, Thor Ola; Hollekim, Inge; Aasen, Joar (). Om nødvendigheten av å forene elevkunnskap, fagkunnskap og erfaringskunnskap i allmennlærerutdanninga.
 • Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Engen, Thor Ola; Hollekim, Inge (). Innledning.
 • Aasen, Joar (red.); Engen, Thor Ola; Hollekim, Inge; Aasen, Joar (). Nok er nok : perspektiver på norsk lærerutdanning : festskrift til Per Østeruds 70-årsdag. ISBN 82-7518-075-9. 290 s.
 • Brendbekken, Arne; Engen, Thor Ola; Hollekim, Inge; Aasen, Joar (). "Hamarforsøket 1955-59" : om debatten rundt et lærerutdanningsforsøk.
 • Klempe, Hroar; Engen, Thor Ola; Hollekim, Inge; Aasen, Joar (). Linjevalg i fremtidig lærerutdanning. Om lærerutdanningens muligheter til å skape fordypning anno 1998.
 • Aasen, Joar (). Bosnisk gymnas i Lunner : rapport fra en evalueringsstudie. ISBN 82-7518-067-8. 201 s.
 • Bryhni, Sigrun Sand; Aasen, Joar (). Hamarmodellen : innføring i en planleggingsmodell.
 • Bryhni, Sigrun Sand; Aasen, Joar (). Kulturorientert pedagogikk og kulturanalyse : innføring i en analysemodell.
 • Skoug, Tove; Aasen, Joar (). Migrasjonspedagogisk arbeid i barnehagen : et kulturpedagogisk eller et antirasistisk perspektiv.
 • Mønness, Erik; Dalen, Terje; Hørstad, Ola Jan; Høye, Sevald; Langdal, Kjell; Mangerud, Kjell; Thorstensen, Hans Ingmar; Aasen, Joar (). Høgskolen i Hedmark : faglig samarbeid på tvers av avdelingene : utredning for Høgskolestyret i Hedmark.
 • Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Didaktiske begreper og didaktiske relasjoner : en introduksjon med referanse til Hamar-modellen.
 • Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Læreplanarbeid og læreplaner.
 • Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Didaktikk og læreplanarbeid i barnehage og skole. ISBN 82-7518-042-2. 243 s.
 • Engen, Thor Ola; Aasen, Joar (). Målanalyse og veiledning : to sider av samme sak : en presentasjon av Hamar-modellens skjema III.
 • Engen, Thor Ola; Aasen, Joar (). Oppdragelse for det flerkulturelle samfunnet : dobbeltkvalifisering og kultursammenlikning.
 • Børresen, Marit Bjorvand; Aasen, Joar; Engen, Thor Ola; Haug, Håkon; Bårdseng, Stein Erik (). Veiledningspedagogikk.
 • Brendbekken, Arne; Bårdseng, Stein Erik; Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Veiledning : et emne i FoU- og undervisningssammenheng.
 • Bårdseng, Stein Erik; Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Sosialpedagogikk ved Elverum lærerhøgskole.
 • Bårdseng, Stein Erik; Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Bildetelefon i fjernundervisning.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (21)

 • Aasen, Joar (). Fjellet, lykken og uforstanden.
 • Aasen, Joar (). Fjellet, lykken og uforstanden.
 • Beck, Christian Watkin; Engen, Thor Ola; Østerud, Svein; Øzerk, Kamil; Aasen, Joar (). Sosialiseringsteoretikeren Anton Hoëm - en internasjonal plassering.
 • Aasen, Joar (). Basil Bernstein, utdanning og reproduksjon av sosial ulikhet.
 • Aasen, Joar (). Minoritetselevene - integreres de?.
 • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Hollekim, Inge (). "Når du tar gøy på alvor, så har du ikke tid til å ha det moro" : om e n lekende holdning i småskolen.
 • Engen, Thor Ola; Engen, Thor Ola; Hollekim, Inge; Aasen, Joar (). Om nødvendigheten av å forene elevkunnskap, fagkunnskap og erfaringskunnskap i allmennlærerutdanninga.
 • Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Engen, Thor Ola; Hollekim, Inge (). Innledning.
 • Brendbekken, Arne; Engen, Thor Ola; Hollekim, Inge; Aasen, Joar (). "Hamarforsøket 1955-59" : om debatten rundt et lærerutdanningsforsøk.
 • Klempe, Hroar; Engen, Thor Ola; Hollekim, Inge; Aasen, Joar (). Linjevalg i fremtidig lærerutdanning. Om lærerutdanningens muligheter til å skape fordypning anno 1998.
 • Bryhni, Sigrun Sand; Aasen, Joar (). Hamarmodellen : innføring i en planleggingsmodell.
 • Bryhni, Sigrun Sand; Aasen, Joar (). Kulturorientert pedagogikk og kulturanalyse : innføring i en analysemodell.
 • Skoug, Tove; Aasen, Joar (). Migrasjonspedagogisk arbeid i barnehagen : et kulturpedagogisk eller et antirasistisk perspektiv.
 • Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Didaktiske begreper og didaktiske relasjoner : en introduksjon med referanse til Hamar-modellen.
 • Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Læreplanarbeid og læreplaner.
 • Engen, Thor Ola; Aasen, Joar (). Målanalyse og veiledning : to sider av samme sak : en presentasjon av Hamar-modellens skjema III.
 • Engen, Thor Ola; Aasen, Joar (). Oppdragelse for det flerkulturelle samfunnet : dobbeltkvalifisering og kultursammenlikning.
 • Børresen, Marit Bjorvand; Aasen, Joar; Engen, Thor Ola; Haug, Håkon; Bårdseng, Stein Erik (). Veiledningspedagogikk.
 • Brendbekken, Arne; Bårdseng, Stein Erik; Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Veiledning : et emne i FoU- og undervisningssammenheng.
 • Bårdseng, Stein Erik; Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Sosialpedagogikk ved Elverum lærerhøgskole.
 • Bårdseng, Stein Erik; Aasen, Joar; Engen, Thor Ola (). Bildetelefon i fjernundervisning.

Bøker (18)

Vitenskapelige konferansebidrag (1)

 • Kulbrandstad, Lars Anders; Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lise Iversen; Sand, Sigrun; Skoug, Tove; Ringen, Bjørg-Karin; Aasen, Joar (). The case study report on the situation in Norway.

Annet (3)

 • Aasen, Joar (). Karl Marx' polytekniske pedagogikk.
 • Aasen, Joar; Aasen, Joar; Lied, Sidsel; Gravem, Peder; Kulbrandstad, Lars Anders; Mogstad, Sverre Dag; Engen, Thor Ola (). Et todelt KRL-fag? : åpent brev til statsråd Kristin Clemet.
 • Mønness, Erik; Dalen, Terje; Hørstad, Ola Jan; Høye, Sevald; Langdal, Kjell; Mangerud, Kjell; Thorstensen, Hans Ingmar; Aasen, Joar (). Høgskolen i Hedmark : faglig samarbeid på tvers av avdelingene : utredning for Høgskolestyret i Hedmark.