Søk etter "" ga 3645 treff

Vis:
 • English Summary

  Mental Health and Society: Knowledge Development in Practice Priority Area for Hedmark University College, Faculty of Health and Sports: 2007-2010IntroductionHedmark University College (HUC), Faculty of Health and Sports, has chosen “Mental Health and Society: Knowledge Development in Practice (IPS)” as its priority area for...
 • Prosjekter

  Innsatsområdet Psykisk helse og samfunn: Kunnskapsdannelse i praksis har en folkehelsestrategi som basis for tenkningen, dvs. å styrke bevisstheten om det psykiske helsearbeidet på alle nivåer gjennom systematisk forskningsbasert kompetanseutvikling så nær aktører og brukere som mulig.Innsatsområdets ønsker å stimulere FoU-a...
 • Konferanser

  Innenfor innsatsområdet temaområde arrangeres det en rekke konferanser (siden er under utarbeiding)
 • Skolekonferansen 2009 - undervisning og læring i et mangfoldig fellesskap

  Konferansen arrangeres 26. og 27. oktober 2009. Konferansen har som hovedformål å presentere ny kunnskap om tilpasset opplæring og gjennom dette sette søkelys på likeverdig opplæring i en inkluderende skole. Funn fra forskningsprogrammet "Praksisrettet FoU…" og fra evalueringen av Kunnskapsløftet og andre prosjekter vil ligg...
 • Finn oss

  Holsetgata 31, HAMARTelefon: 62 43 00 00 Campus Hamar ligger sentralt plassert midt i Hamar sentrum.
 • Praksis i utlandet

  I mange år har studenter ved Høgskolen reist til land i Sør for å arbeide og gjøre feltarbeid i skoler og barnehager. Ved å søke om Internasjonalt semester kan både GLU-, BLU - og faglærerstudenter i musikk benytte seg av denne fantastiske muligheten. Fram til nå har de fleste valgt å reise til Namibia, men vi kan også tilby...
 • Skills

  Vi har valgt å samarbeide med Namibiaforeningen og fokusere på deres utdanningsprosjekter med Sanfolket i Tsumkwe regionen i Namibia. Her støtter vi landsbyskolene og utdanning av studentlærere som arbeider på disse skolene. I tillegg støtter Skills gjennom NAMAS, HIPO i Opuworegionen, som arbeider med samfunns- og demokrati...
 • Samarbeidspartnere

  Skills har for perioden 2012 - 2013 Namibiaforeningen som samarbeidspartner
 • Om Skills

  Skills er navnet på Høgskolen i Hedmarks utviklingsprosjekt. Det er studentene som driver Skills.Leder: Ruben Bøtun Lucrezia Gorini, rådgiver internasjonaliseringKontakt oss: storhk@hihm.no