Language: NOR | ENG

Et (INN)land av muligheter

Et stort og variert studietilbud på seks studiesteder, godt miljø og nærhet til natur- og kulturopplevelser gjør at stadig flere velger å studere ved Høgskolen i Innlandet.

Nærhet

Nærhet

Studentambassadør Alexandra studerer bachelor i eiendomsmegling. Kort avstand til studiestedet og nærhet til medstudenter og fagmiljøet er fordeler hun trekker frem ved å studere ved studiested Rena.

- Foreleserne er veldig tett på for å hjelpe og følge opp oss studenter. At det er et litt mindre studiested gjør at vi får et tett og nært forhold både til foreleserne og til andre studenter. Her slipper jeg også å bruke mye penger på kollektivtransport, og det er rimelig å bo.

Studentambassadør Amanda har fullført sitt andre år som barnevernsstudent på Lillehammer. Hun har blitt positivt overrasket over hvor tett kontakt hun har fått med fagmiljøet.

- Jeg har alltid hatt tett kontakt med lærerne mine opp gjennom, men så for meg at ved høyere utdanning kom den personlige kontakten til å bli borte. Overraskende nok er den genuine interessen for oss som studenter stor fra forelesernes side. Døra på kontoret er alltid åpen, de ser oss og observerer fort om noe er galt og tar seg tid til gode samtaler utenfor forelesningssalen.

By, fjell og studier

By, fjell og studier

HINNs studiesteder ligger idyllisk til på Østlandet med natur på alle kanter. For vår studentambassadør Reka, som studerer Bachelor i folkehelse på Elverum, er den korte avstanden til naturen et stort pluss i studenttilværelsen.

- Det gjør at fysisk aktivitet utendørs lettere kan få en plass i hverdagen. Personlig blir jeg mer motivert til å komme meg ut på ski eller sykle da jeg kan starte hjemmefra, og slipper å ta buss, tog eller t-bane for å komme meg til et egnet sted.

Fornøyde studenter

Fornøyde studenter

I flere år har HINN og studieretningene kommet godt ut på Studiebarometeret til NOKUT som viser studentenes og de ansattes oppfatninger om studiekvalitet. I barometeret fra 2020 får HINN 4,0 på en skala fra 1 til 5 på overordnet tilfredshet med studieprogrammet. 

- Personlig synes jeg det aller beste med studenttilværelsen i Innlandet er selve studentmiljøet. HINN har inkluderende og imøtekommende studenter, og det er noe som gjør studiehverdagen min tryggere, sier Alexandra.

Amanda, som flyttet til Lillehammer for å studere, ser en stor sosial verdi i å studere i en litt mindre by enn det mange av hennes barndomsvenner gjør.

- De fleste vennene mine hjemmefra studerer i de store studentbyene som Oslo og Trondheim. Det jeg har lagt merke til er at de som «følger strømmen» ofte blir låst til de vennene man har fra hjembyen, men som flytter til samme studiested. På Lillehammer har jeg skapt mange nye relasjoner, noe jeg tror er en fordel.

Studentambassadør Trine fant sin perfekte studentby i Hamar, der hun studerer for å bli grunnskolelærer.

- Hamar er «midt i smørøyet» og med det mener jeg at det du studerer her trolig har samarbeidspartnere og mange tilbud til deg. Mange blir tilbudt jobb før de er ferdige med studiene fordi studentene har blitt kjent med mulige arbeidsgivere gjennom studietiden.

Teoretisk og praktisk undervisning

Teoretisk og praktisk undervisning

Studentambassadør Eivind studerer landbruksteknikk på Blæstad som ligger rett utenfor Hamar. Her ligger alt til rette for god praktisk undervisning og utflukter i flotte omgivelser ved Mjøsa.

- Ingen andre høgskoler i landet tilbyr en bedre utdanning og studiehverdag enn Blæstad. Jeg trives ekstremt bra, i lag med både geniale, snille og flinke medstudenter og forelesere. Både med tanke på nærhet, miljø og muligheten for å jobbe ved siden av studiene. For meg er Innlandet et perfekt sted å studere.

I hjertet av Østerdalen ligger Evenstad, med ypperlig beliggenhet for skog- og utmarksstudier. Vår studentambassadør Simen studerer her bachelor i skogbruk. Han hadde planer om å studere juss, men ønsket en mer praktisk rettet utdannelse.

- Her er jeg omringet av studenter med interesse for skog, landbruk og friluftsliv. Fagene er en blanding av teori og praksis, og rett som det er bruker vi naturen som klasserom. Her kjenner alle hverandre, og klassene er ikke større enn at foreleserne husker navnet på alle studentene.

Gode praksismuligheter og samarbeid

Gode praksismuligheter og samarbeid

Høgskolen og de ulike fagmiljøene samarbeider tett med næring- og samfunnsliv for å sikre praksisnær utdanning og at studentene tilegner seg attraktiv kompetanse for arbeidsgivere. Svært mange studier tilbyr praksis i en eller annen form.

- På folkehelse har vi totalt fem praksisperioder i løpet av bachelorgraden der alle må gjennomføres. Første året får vi utdelt praksisplass, men resten må vi avtale selv, forteller Reka.

På barnevern er praksisen lagt opp på en litt annen måte.

- Hele femte semester på barnevern består av praksis. På studiet er det valgt en lang praksisperiode fremfor flere små. Dette for at man skal rekke å bli godt kjent i jobben, bli trygg på seg selv og at de vi skal ut i praksis hos skal rekke å bli trygge på oss. Dette ser jeg på som en stor fordel i denne bransjen, forteller Amanda.