Language: NOR | ENG

- Jeg vil anbefale alle å studere psykologi

Portrettbilde av Marie Alice Wessel Sve.

Marie Alice Wessel Sve tok en Bachelor i psykologi på HINN Lillehammer. Nå jobber hun som psykolog i Trondheim. 

Veien mot drømmen om å bli psykolog startet på HINN for Marie Alice Wessel Sve. Nå jobber hun som psykolog i Trondheim. 

Marie startet med årsstudium, og tok senere Bachelor i psykologi på HINN Lillehammer. I 2016 var hun ferdigutdannet psykolog etter å ha fullført kandidatstudiet i Aarhus.

- Årene på Lillehammer gjorde meg mer enn klar for videre studier i Danmark. Her hadde vi mange av de samme fagene som det tilsvarende studiet i Danmark. Jeg manglet ingenting da jeg kom dit. Bachelorstudiet ga meg det teoretiske grunnlaget for å lære mer på kandidatstudiet.

Jobber i hjembyen

Da hun var ferdigutdannet startet hun å jobbe for Ålesund Sjukehus. Her arbeidet hun med utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom hos BUP. Etter ett år flyttet hun hjem til Trondheim for å jobbe som psykolog for St. Olavs hospital.

- Jeg jobber i et ambulant akutteam på et distriktspsykiatrisk senter under St. Olavs hospital. Teamet følger opp mennesker i akutte situasjoner og kriser i en begrenset periode.

Det tverrfaglige teamet består av totalt åtte personer.

- I teamet har vi leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere og en psykiater. Vi møter mennesker som trenger en rask avklaring og håndtering, ofte etter bekymring fra fastlege eller legevakt, og som ønsker å møte oss.

Startet med årsstudium

Men det var ikke gitt at Marie skulle bli psykolog. Da hun startet på Årsstudium i psykologi på Lillehammer i 2010 var hun litt usikker på fremtiden.   

- Den opprinnelige planen var å kun ta årsstudium. I forkant hadde jeg hørt at det var fint å studere her, og tidlig fikk jeg høre om muligheten til å gå videre etter fullført bachelor til kandidatstudiet i Aarhus. Jeg stortrivdes her dette året, spesielt siden Lillehammer er en så liten og inkluderende studentby. Likevel var jeg litt usikker på veien videre.

Opphold før bachelorstudier på HINN

Hun tok deretter et friår i Spania, og så et år der hun tok fag innen sosiologi, rådgivning og veiledning på HINN Lillehammer. Da innså hun at psykologi var veien å gå videre.

- Jeg hadde egentlig tenkt å bli sykepleier, men valget falt på psykologi, og det har jeg ikke angret på. Jeg hadde det fantastisk på Lillehammer, og har ikke hørt om noen som mistrives der. Det er en veldig jovial by med hyggelige mennesker som jeg vil anbefale alle å studere i.

Marie kom inn i 2.klasse på bachelorstudiet på Lillehammer, og fra da av var planen å gå videre til kandidatstudiet i Aarhus etter fullført bachelorgrad.

- Et fantastisk studium

På Lillehammer ble hun del av en gruppe som ofte spiste, studerte, trente og festet sammen. Hun beskriver studiet som fantastisk, med lav terskel for å snakke med studieleder. Det aller beste mener hun var tilgjengeligheten til foreleserne, og samholdet mellom studentene.

- Bachelorstudiet er veldig teoretisk, så vi lærte mye om tidligere studier og historie knyttet opp mot psykologi. Det faglige innholdet er bra, og foreleserne er dyktige i det de holder på med. De benyttet seg av gode eksempler, svarte raskt på e-poster og spørsmål i klassen. Jeg var tillitsvalgt, og følte at vi ble hørt da vi tok opp ting i klassen.

Tror psykologi passer for de fleste

Marie tror at Bachelor i psykologi passer for de aller fleste.

- Alle som er interessert i hvordan mennesker er og fungerer med andre, vil ha interesse av å studere psykologi. Hvordan arv og miljø spiller inn, og hvordan vi påvirker og påvirkes av indre og ytre opplevelser. Er du opptatt av slike ting, er psykologi kanskje studiet for deg.

For Marie var Årsstudium i psykologi en fin innføring i faget. Med en fullført bachelorgrad er mulighetene store.

- Jeg gikk den klassiske Danmarks-veien. Fra kullet mitt gikk kanskje 20 personer videre til Danmark, de fleste til Aarhus som meg. Lillehammer har nemlig fagkombinasjonen som kreves.

Mange karrieremuligheter

Hun studerte to år i Danmark før hun var ferdigutdannet psykolog i 2016. Men det er flere andre karriereveier som åpnes med en Bachelor i psykologi.

- Det finnes så mange mastere å velge i. På HINN finnes det blant annet master i miljøpsykologi. Nevrovitenskap, utviklingspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og helse- og samfunnspsykologi er eksempler på andre retninger du kan velge å gå i Norge. Det avhenger av hva du vil jobbe med. Jeg kjenner mange som har gått andre veier, og fått relevante jobber. 

Kan du gå rett ut i arbeidslivet når du er ferdig med bachelorgraden?

- Det er en mulighet enkelte benytter seg av. Jeg hadde bestemt meg på forhånd for å studere videre i Danmark, men det finnes også jobber med en bachelorgrad, som for eksempel miljøterapeut.

Finn deg en kollokviegruppe

Marie har følgende råd til nåværende bachelorstudenter på HINN som ønsker å bli psykologer.

- Finn deg en kollokviegruppe å diskutere pensum med. Jeg brukte det masse, og drøftet ulike tema opp mot eksamen. Vi hjalp hverandre mye. I tillegg vil jeg anbefale å bo på studenthjem, og ta på deg et verv eller være frivillig i en organisasjon for å bli bedre kjent med høgskolen og andre studenter.

Sist endret: .