Undervisning og læring i kroppsøving

Forskergruppen Teaching and Learning in Physical Education (TLPE) sine forskningsområder er skolefaget kroppsøving og kroppsøvingslærerutdanning.

Vi er opptatt av problemstillinger som omhandler undervisning og læring innen kroppsøving og kroppsøvingslærerutdanning.

Målet med forskningen er å bidra til kunnskapsutvikling som kan utvikle praksis, til det beste for elever i skolen og studenter under utdanning.

Ved siden av å publisere i vitenskapelige kanaler ønsker vi også at våre forskningsresultater skal nå ut til publikum utenfor akademia, derfor formilder vi vår forskning jevnlig på bloggen kroppsøvingsforskning.no. Våre innlegg blir ofte publisert på forskning.no også.

Forskningsgruppen arrangerer også årlig en to-dagers metodekonferanse innen kvalitativ kroppsøvingsforskning.  Temaet i 2018 var aksjonsforskning. I 2019 var tematikken observasjon som metode, i 2020 fikk vi ikke arrangert konferanse pga corna, men vi planlegger for konferanse høsten 2021 der vi setter fokus på analyse av kvalitative data.

Ambisjoner

Forskergruppen har ambisjoner om å:

 • være en viktig kunnskapsformidler av kvalitativt god forskning innen kroppsøving og kroppsøvingslærerutdanning, nasjonalt og internasjonalt
 • drive forskning for og med praksisfeltet, både i skolen og UH-sektoren
 • med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om kroppsøving og kroppsøvingslærerutdanning, være politisk engasjert ved HINN og i samfunnet forøvrig
 • være en sentral aktør i de utdannings- og idrettsvitenskapelige miljøene ved HINN
 • gjennom sin forskningsaktivitet bidra til forskningsbasert utdanning ved HINN
 • skal jobbe for å utvide sine forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt
 • skal være et godt sted å jobbe

Aktuelle forskningsprosjekter

Avsluttede forskningsprosjekter

Forskningsgruppen

Leder og kontaktperson

Professor
E-post
kjersti.mordal.moen@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 60

Medlemmer

 • Førstelektor Knut Westlie
 • Førsteamanuensis Lars Bjørke
 • Stipendiat Trude Nordli Teksum
 • Høgskolelektor Marte Amundsen
 • Høgskolelektor Ida Storberget
 • Professor II Marie Öhman
 • Professor II Øyvind Førland Standal

For mer informasjon om forskergruppen i databasen Cristin. Du får tilgang til ansatte ved HINN gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Samarbeidspartnere

Örebro Universitet, Elverum kommune, Innlandet fylkeskommune

Auckland University på New Zealand, Linnéuniversitetet i Sverige og Elverum kommune.

Publisert 26. juli 2021 10:37 - Sist endret 15. okt. 2021 11:26