Småviltgruppa

Et overordnet mål for oss er å styrke kvaliteten på småviltforskningen på Evenstad, samt å etablere et godt system for å integrere forskning på småvilt med utdanning både på bachelor- og masternivå.

Vi ønsker å stimulere forskningsaktiviteter som bidrar til økt forståelse av dynamikken i boreale barskoger og fjellsystemer. 

Gjennom overvåkning av viktige komponenter i økosystemet forsøker vi å kvantifisere variasjoner i artsdiversitet og trofiske interaksjoner.

Viktige fokusarter er mindre og mellomstore rovdyr som rødrev, mår, røyskatt og snømus, og byttedyr som smågnagere, hare og hønsefugl. Vi arbeider med å estimere tetthet og næringsopptak til mindre rovdyr da dette er nødvendig for å forstå hvilke mekanismer som knytter smågnagersyklusen til et bredere spekter av arter.

Videre bruker vi ulike takseringsmetoder til å overvåke bestandsdynamikken til hønsefugl og hare, samt belyse sammenhengen mellom bevegelsesmønster, habitatseleksjon og overlevelse.

På lengre sikt vil vi jobbe for at Evenstad blir et sentrum i et nordisk småviltnettverk der forskere og forvaltere møtes årlig for erfaringsutveksling og samarbeid.

Forskningsgruppen

Leder og kontaktperson

Bilde av Morten Odden
Professor
E-post
morten.odden@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 76

Medlemmer

  • Torstein Storaas 
  • Torfinn Jahren
  • Marius Kjønsberg
  • Thomas Vogler
  • Simen Pedersen
  • Magne Neby
  • Scott Brainerd
  • Halgrim Breie

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Publisert 18. juni 2021 15:20 - Sist endret 15. okt. 2021 10:05