Skole, læring og psykisk helse

Skolen er en viktig arena i barn og unges liv. Ikke bare gjennom påvirkning av deres livssjanser, men også deres psykiske helse. Prosjektet søker å forstå denne sammenhengen.

Det overordnede forskningsspørsmålet som er stilt er: Hvordan er spesifikke aspekter ved skolegang relatert til psykisk helse og hva er konsekvensene for de unges skoleprestasjoner?

Forskningsgruppen er flerfaglig og metodologisk mangfoldig gjennom et bredt folkehelseperspektiv.

Dette omfavner sosialvitenskap (sosiologi, kulturell teori og sosial politikk) og naturvitenskapen (fysisk aktivitet og ernæring).

Aktuelle forskningsprosjekter

Nettside for hele prosjektet: www.swellforskning.no

Målet for arbeidet

Forskning på unges hverdagsliv kan bidra til økt kunnskap om hvordan institusjoner og settinger, som skoler, familier og lokale miljøer er med på å forme unges liv og identiteter. Denne kunnskapen kan være et viktig bidrag for både beslutningstakere og yrkesutøvere. 

Et viktig mål er å styrke og utvide forskningsgruppen på måter som øker bredden og kvaliteten på forskningen innenfor dette området, og ikke minst, å overføre funn til politikken og praksisfeltet på en effektiv måte.

Virkninger som vil være av strategisk betydning for Høgskolen i Innlandet omfatter anskaffelse av eksterne midler, publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter og den økende synligheten til forskningsgruppen på nasjonale og internasjonale arenaer, inkludert dets potensiale til å ha en innvirkning på politikk og praksis på et nasjonalt nivå.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere for forskergruppa er Norges Idrettshøgskole, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Loughborough University og University of Chester.

Forskergruppen

Kontaktperson og leder

Bilde av Miranda Thurston
Professor
E-post
miranda.thurston@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 76

Medlemmer

 • Hege Eikeland Tjomsland
 • Børge Baklien
 • Patrick Foss Johansen
 • Ellen Nesset Mælan
 • Ingeborg Barth Vedøy
 • Linda Røset
 • Ken Green
 • Erik Neslein Mønness
 • Thorsteinn Sigurjónsson
 • Knut Ragnvald Skulberg

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Eksterne medlemmer

 • Sigmund Alfred Andersen (hovedveileder arbeidspakke 1)
 • Lorraine Cale (co-veileder arbeidspakke 2)
 • Oddrun Samdal (prosjektrådgiver og co-veileder arbeidspakke 3)
 • Sidsel Stormoen (forskningsassistent)
 • Nina Grieg Viig (medforsker arbeidspakke 4)
Publisert 11. juni 2021 15:34 - Sist endret 15. okt. 2021 09:50