English version of this page

Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk

Denne forskergruppa omfatter ansatte ved HINN som er særlig interessert i litteraturvitenskapelige perspektiver og problemer knyttet til utdanning, estetikk og samfunn.

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Språk og litteratur

Litterære tekster fra ulike sjangrer og ulike litteraturhistoriske perioder vil alltid stå i sentrum i skolefaget og studiefaget norsk, og slike tekster forsker medlemmer av forskergruppa Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk på.

Gruppa er opptatt av grunnleggende litteraturdidaktiske spørsmål som «hva er litteraritet?», «hva er skjønnlitterær lesning?» og «hvorfor og hvordan leser vi?». Svaret på slike spørsmål finnes blant annet i skjønnlitteraturen selv og i litteraturteorien.

Hva forsker vi på?

Gjennom teori-, tekst- og kontekstorienterte studier av skjønnlitterære tekster bidrar vi til å styrke det vitenskapelige grunnlaget for norskfaget på alle trinn i utdanningssystemet.

Mer om forskergruppen

Forskergruppas aktivitet, med vekt på litteraturdidaktiske grunnspørsmål og norsk og nordisk tekstkultur, plasserer seg dermed i sentrum av doktorgradsprogrammet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF).

All undervisning på høgskole- og universitetsnivå skal være forskningsbasert. Forskergruppas medlemmer bedriver sin forskning innenfor områder der den enkelte underviser, innen barnehagelærerutdanning, grunnskolelærer- og lektorutdanning og innen disiplinfaget norsk.

Gruppa knytter også sin forskning til litteratur og litteraturformidling på læringsarenaer så som folke- og skolebiblioteker, kulturskole, litteraturfestivaler, litteraturhus, m.v.

Forskergruppas aktivitet er særlig rettet mot fem områder:

 • Nordisk lyrikk
 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Intermedialitet og multimodalitet
 • Litteratur og regionalitet
 • Litteraturformidling

Gjennom disse ivaretar vi høgskolens forpliktelser og mål regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskergruppa har affilierte medlemmer ved andre læresteder i inn- og utland, og medlemmene er også med i flere internasjonale forskningsnettverk og prosjekter.

Aktuelle forskningsprosjekter

 • Arbeiderdiktning og regionalitet
 • Forfatterskapsstudier: Ingeborg Refling Hagen, Hanne Bramness, Henrik Norbrandt
 • Litteraturformidling i barnehagen
 • Barnelitteratur på tvers av medier
 • Lyrikken som kunnskapsform
 • Politikk og litteratur og litteraturens politikk
 • Reiselitteratur fra Norge og Sør-Amerika på 1800-tallet i komparativt perspektiv
 • Sanglyrikkens teorigrunnlag
 • Sonetten og sonettsekvensen i nordisk samtidslyrikk
 • Tegneserier

 

Publikasjoner

Skriftserien Nordisk samtidspoesi

Skriftserien Nordisk samtidspoesi, som Forskergruppa Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk står bak, er nå tilgjengelig open access. Forskergruppa har i forbindelse med årets utgivelse av bind nr. 9 i serien inngått samarbeid med Novus forlag, og alle tidligere utgivelser er nå samlet på forlagets nettside. Skriftserien springer ut av forskergruppas samarbeid med Nordisk poesifestival og utforsker noen av de mest sentrale forfatterskaper i nordisk samtidslitteratur så som Jo Eggen, Øyvind Rimbereid, Göran Sonnevi, Øyvind Berg, Tua Forsström, m.fl. Siste utgave omhandler Henrik Norbrandts forfatterskap.

Les mer på Novus forlag sin nettside.