Naturfagdidaktikk

Forskning i forskningsgruppa naturfagdidaktikk dreier seg om hvordan barn og unge lærer naturfag gjennom utforsking og bruk av språk, begreper og andre representasjoner, samt hvordan utdanningene legger til rette for og styrker opplæringen i naturfag.

Illustrasjonsbilde. Foto: HINN

Foto: HINN

Videre handler forskningen om hvordan naturfaget kan bidra i undervisning om tverrfaglige temaer som bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap.

Fagmiljøet profilerer seg med praksisnære problemstillinger og med å supplere forskning i naturfagdidaktikk fra ulike ståsteder. Gruppa har aktive samarbeidsprosjekt med OsloMet, USN, UiO og UiT og med kollegaer i flere land, blant annet Malmö og Karlstad universitet i Sverige, Københavns Professionshøjskole i Danmark og University of Helsinki i Finland. Forskergruppas ambisjon er å styrke den nasjonale og den internasjonale profilen i naturfagdidaktikk– dels gjennom å utnytte pågående nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter, dels gjennom å bruke disse til å søke nye prosjekter.

Å studere barns læring av naturfag i barnehage og skole er et viktig forskningstema ikke bare i Norge, men i de aller fleste land. Gruppas forskningsprosjekter kan sees i lys av FNs bærekraftsmål 4 om utdanning av høy kvalitet. Det gjelder både nasjonalt og internasjonalt gjennom en ambisjon om å utvikle kunnskap om utdanning og utforskende naturfagundervisning som bidrar til læringsresultater for barn, unge og voksne.  Videre vil forskning på feltet kunne bidra til at flere av fremtidige borgeres deltar mer aktivt og kunnskapssøkende i debatter knyttet til helse (som for eksempel korona-situasjonen) og bærekraftig utvikling.

Aktuelle forskningsprosjekter

Forskningsgruppen

Leder og kontaktperson

Anders Jakobsson  anders.jakobsson@mau.se (professor i naturfagdidaktikk ved Malmö Universitet, ansatt i 20% som professor II på Høgskolen i Innlandet)

Medlemmer

  • Niklas Gericke (professor i naturfagdidaktikk ved Karstad Universitet, ansatt 10 % som professor II på Høgskolen i Innlandet)
  • Anne Bergliot Øyehaug
  • Kristin Ebbesen
  • Thomas Frågåt
  • Per Ivar Kvammen
  • Mai Lill Suhr Lunde
  • Nani Teig
  • Ingunn Solbakken

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Publisert 10. juni 2021 10:11 - Sist endret 7. feb. 2022 09:39