Global helse

Formålet med gruppen er å etablere forskning og undervisning knyttet til helse og helsefremming i et globalt perspektiv.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Helse, idrett og velferd

Hva forsker vi på?

Forskningsgruppen jobber med helserelaterte problemstillinger for hele aldersspekteret.

Mer om forskergruppen

Ernæring og smittsomme sykdommer og hvordan det påvirker folks helse er en del av arbeidet. Det er et mål å undersøke hvordan helseproblemer påvirker samfunnet når det gjelder mangelsykdommer, ernæring, infeksjoner og livsstil.

En annen del er hvordan ikke-smittsomme sykdommer og psykiske lidelser får betydning for den enkelte og samfunnet. For de fleste land er omsorg for eldre i samfunnet av stor viktighet. Folk lever lenger med flere sykdommer. For enkelte land er demografien i ferd med å forandres. Der hvor «barna» tidligere tok seg av sine gamle foreldre er dette nå vanskelig for pga. flytting fra sitt oppvekstområde eller ikke har mulighet til å ta seg av sine gamle.

Globalt samarbeid er relatert til både anvendt og grunnleggende forskning. Vår verden «blir mindre og mindre». Sykdommer som i dag har betydning for en del av verden kan i morgen være global. HIV-infeksjonen er et slikt eksempel som har fått betydning for hele befolkningen.

Gruppens medlemmer består av både etablerte forskere og yngre medarbeidere.

Nettverk

Assosierte medlemmer

  • Lars Lien, professor HINN og Sykehuset Innlandet
  • Miranda Thurston, professor HINN
  • Liv Skomakerstuen Ødbehr, førsteamanuensis HINN
  • Robert K. Heaton, professor University of California at San Diego.
  • Charles Michello, professor University of Zambia
  • Mary Ngoma, associate professor University of Zambia
  • Stian Ellefsen, professor HINN 

Leder og kontaktperson

Medlemmer