Flerkameraproduksjon

Gruppen planlegger i første omgang å skrive en lærebok innen flerkamera TV-produksjon.

Fra Gullruten som er et eksempel på en flerkameraproduksjon. (Foto: AMEK/HINN)

Fra Gullruten som er et eksempel på en flerkameraproduksjon. (Foto: AMEK/HINN)

Ambisjonen er å få dette også til å munne ut i forsøks- og forskningsprosjekter rundt konkrete flerkameraproduksjoner, gjerne i samarbeid med studenter.

Etter hvert kan det også bli aktuelt å gå sammen med internasjonale forsknings/produksjonsmiljø om å søke midler til et internasjonalt forskningsprosjekt.

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Publisert 26. aug. 2021 10:47 - Sist endret 9. mai 2022 15:07