E4 - Evenstad økologi, evolusjon og miljø

De fleste av oss arbeider på campus Evenstad som utgjør hjemmeområdet for det meste av vår forskning på diverse organismer i vann, på land og i luften.

Grafisk element om genetikk og evolusjon

Når det er nevnt, så har vi også en god del aktivitet gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid som dekker større områder og flere metoder.

Anvendt økologi (Ecology) utgjør nerven i våre forskningsprosjekter, men våre fagområder spenner er zoologi, økologi, fysiologi, toksikologi og genetikk.

Vi har et relativt vått søkelys med mange prosjekter på fisk, amfibier og virvelløse dyr i vann, men vi har også prosjekter på pattedyr, fugl og insekter. Vi har som mål å integrere både anvendt og grunnleggende økologi i alle våre ulike prosjekter.

Ingen ting i naturen gir mening uten Evolusjon, og vi arbeider hardt med å forstå betydningen av naturlig seleksjon når det gjelder populasjoner og dannelsen av nye arter. Identifiseringen av populasjoner ved hjelp av genetiske verktøy har stor og viktig betydning for forvaltingen av våre naturressurser, og i fastsettelsen av kvoter og reguleringen av jakt og fiske.

Omgivelsene (Environment) danner selve rammeverket for økologiske og evolusjonære prosesser. Klimaendringer og arealbruk endrer våre økosystemer i stadig større grad, ikke minst hvordan forurensning og andre miljøeffekter virker på økosystemene.

Altså, de fleste av våre prosjekter er ekte E4!

Forskningsgruppen

 • Kjartan Østbye
 • Antonio Poléo
 • Arne Linløkken
 • Svein Birger Wærvågen

Ph.d. kandidater:

 • Marius Hassve
 • Mari Hagenlund
 • Jens Engan
 • Ana Peris
 • Ilaria de Meo
 • Natalia Kozak
 • Hanne Haugen

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

 • Masterstudenter og bachelorstudenter
Publisert 18. juni 2021 15:04 - Sist endret 24. sep. 2021 13:34