Bioteknologi

Bioteknologi handler om bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – til å lage produkter og tjenester. Bioteknologi bidrar til å løse lokale og globale problemer innen matvareproduksjon, helse og miljø.

Tilhørighet:
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fagområde:
Natur, biologi og miljø
Illustrasjon bioteknologi (Foto: HINN)

(Foto: HINN)

Mer om forskergruppen

Høgskolen i Innlandet har forskning og undervisning i bioteknologi i nært samarbeid næringslivet, spesielt gjennom klyngefellesskapet i Heidner Biocluster.

Vi tilbyr Bachelor i bioingeniørfag og et internasjonalt masterstudium i næringsrettet bioteknologi. Vi utdanner også doktorgradskandidater i samarbeid med universitetene. Våre studenter og doktorgradsstipendiater arbeider med prosjekter som er tett knyttet opp mot næringslivets behov.

Leder og kontaktperson