English version of this page

Bioinformatikk & Bio-oppdagelse (B&B)

Overordnet mål for forskningsgruppen B&B er å styrke forskningen i bioinformatikk og bio-oppdagelse ved HINN, for å tiltrekke ekstern finansiering og bidra til publisering i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter. 

Tilhørighet:
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fagområde:
Natur, biologi og miljø

For å oppnå dette, har vi satt følgende delmål:

 • Tilby støtte i bioinformatikk til alle pågående prosjekter og nye forskningssøknader
 • Igangsette prosjekter, både forsknings- og innovasjonsdrevne, for å muliggjøre verdiskapning fra bioråstoff
 • Vedlikeholde og utvikle essensielt vitenskapelig utstyr, både analytiske og prosessaktige plattformer, slik at det kan drives allsidig forskning innen bio-oppdagelse og bioinformatikk
 • Stimulere samarbeid og samhandling med andre forskere og med industripartnere, for å styrke felles forskningssøknader

Bioinformatikk

Moderne biologisk forskning involverer oftest anvendelse av matematikk, statistikk eller beregningsverktøy for å analysere biologiske data.

Ulike typer av informasjon benyttes for å besvare spesifikke biologiske spørsmål. Bruk av matematiske beregningsverktøy er i dag en integrert del av biologien. Kombinasjonen av biologi og bruk av beregningsverktøy har skapt et nytt fagfelt som i dag er kjent som bioinformatikk.

Bioinformatikk involverer bruk av datakraft for lagring, igjenfinnelse, analyse og visualisering av informasjon relatert til biologiske makromolekyler som DNA, RNA og proteiner.

Bio-oppdagelse

Bioøkonomi er produksjon og omdannelse av fornybare biologiske ressurser og restråstoffer, til verdifulle produkter. Produkter kan være mat, fôr, fiber, bioaktive stoffer og bioenergi. Bio-oppdagelse /prospektering er framhevet som ansatsen mot å nå målene for bioøkonomien i det 21ste århundre. Et viktig prinsipp i bioøkonomien er å utnytte alle verdiene som finnes biomasse og restråstoffer og la minst mulig gå til spille.

Bioprosessteknologi (BPT) er metodene og verktøyene vi nytter for å hente ut og isolere disse stoffene - både i laboratoriet og i stor skala. Med fysisk, kjemiske og enzymatiske metoder kan vi skille selv små molekyler fra hverandre og få dem laget i en renset, virksom form. Når vi bruker bioprosessteknologi økes merverdien av råstoffet og viktige næringsstoffer tas inn igjen i et større kretsløp.

Hva forsker vi på?

Overordnet mål for forskningsgruppen B&B er å styrke forskningen i bioinformatikk og bio-oppdagelse ved HINN, for å tiltrekke ekstern finansiering og bidra til publisering i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter. 

Mer om forskergruppen

Eksempler på prosjekter

Maskinvare

 • Server 1: 72 cores, 1 TB RAM, 30 TB storage
 • Server 2: 56 cores, 512 GB RAM, 24 TB storage
 • 2 DELL Precision Tower Linux Workstations
 • Tilgang til norsk bioinformatikk-infrastruktur som StoreBioinfo, NelS, Stallo supercomputer

Programvare

 • Schrodinger Small Molecule Drug Discovery suite
 • Schrodinger Biologics suite
 • CLC genomics workbench
 • Omicx Box

I tillegg et antall open source programmer og nettbaserte tjenester.

Forskningsplattformer / metoder

 • Fermentering – lab (3 L) og pilot (75 L) reaktor (Bioengineering), rysteinkubator 6 x 2 L (NB)
 • Proteinrensing – Automatisert biokromatografi på GE ÄKTA Pure / Start. Ekspanded Bed (EBA) og Radial Flow (RFC) pilotskala-kolonner. Crossflow ultra- /mikrofiltrering (Millipore/Pall).
 • Naturstoff isolering – faststoff/væske ekstraksjon
 • Diverse analytiske instrumentplattformer

Relevante kurs

BSc:         

 • 2BT201 Bioprocess Technology (15 ECTS, autumn)
 • 2BT211 Industrial biotechnology (5 ECTS, spring)  

MSc:         

 • 2BIO012 Bioinformatics and Biostatistics (15 ECTS, spring)
 • 2BIO035   Bioprocess Technology (5 ECTS, spring)

PhD:         

 • Bioinformatics and biostatistics (5 ECTS)
 • Structure and function of biological macromolecules (10 ECTS)
 • Seminars in bioprocess technology (5 ECTS)

Nettverk

Nasjonale samarbeidspartnere

 • OUS - Prof. Kjetil Tasken, Director Inst. Cancer Research, Radiumhospitalet
 • OUS – Dr. Arne Michael Taxt (Ullevål)
 • UiO – Profs. Fernanda Petersen & Sundeep Sahay, Dr. Jan Haug Anonsen
 • UiT – Profs. Ruth Paulsen, Arnfinn Sundsfjord
 • Folkehelse Institutt – Dr. Umaer Naseer
 • UNN – Prof. Ørjan Samuelsen; UiB - Profs. Vidar Bakken & Audun Nerland
 • NOFIMA, Ås - Drs. Astrid Nilsson & Stefan Sahlström
 • NMBU, Ås - Prof. Gerd Vegarud and Dr. Kamalpreet Kaur
 • Graminor – Dr. Muath Alsheikh
 • Geno – Dr. Trygve Roger Solberg

Internasjonale samarbeidspartnere

 • KTH, Stockholm – Prof. Ahmed Hemani
 • Uppsala University – Dr. Manfred Grabherr
 • Univ. of York, UK - Drs. Raymond Sloan and Mark Gronnow
 • Indian Council of Medical Research – Dr. Harpreet Singh
 • All India Institute of Medical Sciences – Profs. Punit Kaur and Arti Kapil
 • Tallinn University, Estonia/Indian Institute of Technology – Prof. Kolin Paul
 • South Bohemian Univ., Czech Republic Profs. Jan Bartov & Veronica Bartova
 • University of Århus, Denmark - Prof. Lotte Bach-Larsen