Barn, barndom og barnehagepedagogikk i det 21. århundre

I gruppen er fagene pedagogikk og forming representert. Vi har som mål å bidra med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) som kan vitalisere profesjonstenkningen i det vi oppfatter som en brytningstid for det nasjonale barnehagefeltet.

Forskergruppas medlemmer. (Foto: HINN)
Forskergruppas medlemmer fotografert før koronapandemien. (Foto: HINN)

Vi vil gjøre dette blant annet gjennom å engasjere oss i å tenke humanismen på nytt, og å bringe barnehagen som et humanismeprosjekt på banen i den samtidige faglige og politiske debatten.

Forskningsgruppen startet opp januar 2017 og vil i tiden framover arbeide med å definere vår profil i relasjon til dagsaktuelle faglige og fagpolitiske spørsmål i barnehagefeltet, og å legge grunnlag for større og mindre FoU-prosjekter. 

Pr. i dag har vi en uttalt interesse for kvalitativ forskning inspirert av kritisk teori, og samlet vi er engasjert i et mangfold av temaer som beveger seg på tvers av flere vitenskapelige områder.

Gruppens mål er at vår samlede forskning vil kunne bidra til forskningsbasert kunnskap om barndom og barnehage relevant for utdanning av barnehagelærere, for pedagogisk praksis i barnehager, og å bidra i bredere nasjonal og internasjonal sammenheng der barnehagen som utdanningsinstitusjon diskuteres.

Deltakere

Ledere og kontaktpersoner:

Bilde av Camilla Eline Andersen
Professor
E-post
camilla.andersen@inn.no
Telefon
+47 62 51 77 45
Bilde av Ann Merete Otterstad
Professor
E-post
ann.otterstad@inn.no
Telefon
+47 62 51 77 93

Andre medlemmer

  • Agnes Westgaard Bjelkerud
  • Arnhild Blystad
  • Mari Gillund
  • Beate Leirpoll
  • Kari Lerbak
  • Merethe Nilsen
  •  Liv Alice Pope
  • Tonje Skoglund

Du får tilgang til deltakerne gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Publisert 9. juni 2021 10:10 - Sist endret 8. nov. 2021 13:18