Anvendt molekylær og mikrobiell genetikk (AMMG)

Molekylærgenetikk er et bredt felt som spenner fra funksjonell genomforskning (bestemmelse av genfunksjon) til CRISPR/Cas-basert genredigering til utvikling av nye DNA-teknologier for genotyping av dyr, planter, mennesker og mikrober forbundet med dem.

Reagensrør (Foto: HINN)

(Foto: HINN)

Funksjonell genomforskning inkluderer ofte genetikk, proteinbiokjemi og celle- og molekylærbiologi i både ville og transgene/genredigerte organismer for å forstå grunnleggende biologiske fenomener.

Målet er å utvikle markører, sorter eller raser med ønskede avlstrekk i planter og dyr.

Bruken av diagnostiske genetiske markører for diverse organismer i ulike miljø sikrer effektiv og sunn produksjon av planter, dyr, fisk og mat; andre diagnostiske markører, både humane og mikrobielle, anvendes i medisinsk genetikk.

Vår gruppe anvender også veletablerte markører for å genotype ville og foredlete populasjoner. Da kan vi fremskaffe informasjon som er relevant for økologi og bevaringsbiologi, eller for å bidra til markør-assistert avl i land- og havbruk.

Våre aktiviteter inkluderer også utvikling av nye DNA-teknologier for kosteffektiv deteksjon av SNP-markører ("single nucleotide polymorphism" = enkel nukleotid polymorfisme) og indel markører som kan anvendes i genotyping, diagnostikk og miljøovervåking.

Prosjekteksempler

Forskergruppen

  • Professor Robert Wilson
  • Førsteamanuensis Wenche Johansen
  • Førsteamanuensis Arne Linløkken
  • Professor Knut Rudi
  • Førsteamanuensis II Muath Alsheikh
  • Ph.d. kandidat Relindis Ghai Njah
  • Senioringeniør Else-Berit Stenseth
  • Ph.d. kandidat Didrik Villard

Mer informasjon om gruppens medlemmer får du ved å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Publisert 18. juni 2021 13:55 - Sist endret 23. sep. 2021 12:20