English version of this page

Anvendt molekylær og mikrobiell genetikk (AMMG)

Molekylærgenetikk er et bredt felt som spenner fra funksjonell genomforskning (bestemmelse av genfunksjon) til CRISPR/Cas-basert genredigering til utvikling av nye DNA-teknologier for genotyping av dyr, planter, mennesker og mikrober forbundet med dem.

Tilhørighet:
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fagområde:
Natur, biologi og miljø
Illustrasjonsbilde. Foto: HINN
Foto: HINN/INN University

Funksjonell genomforskning inkluderer ofte genetikk, proteinbiokjemi og celle- og molekylærbiologi i både ville og transgene/genredigerte organismer for å forstå grunnleggende biologiske fenomener.

Målet er å utvikle markører, sorter eller raser med ønskede avlstrekk i planter og dyr.

Bruken av diagnostiske genetiske markører for diverse organismer i ulike miljø sikrer effektiv og sunn produksjon av planter, dyr, fisk og mat; andre diagnostiske markører, både humane og mikrobielle, anvendes i medisinsk genetikk.

Hva forsker vi på?

Vår gruppe anvender også veletablerte markører for å genotype ville og foredlete populasjoner. Da kan vi fremskaffe informasjon som er relevant for økologi og bevaringsbiologi, eller for å bidra til markør-assistert avl i land- og havbruk.

Mer om forskergruppen

Våre aktiviteter inkluderer også utvikling av nye DNA-teknologier for kosteffektiv deteksjon av SNP-markører ("single nucleotide polymorphism" = enkel nukleotid polymorfisme) og indel markører som kan anvendes i genotyping, diagnostikk og miljøovervåking.

Prosjekteksempler