Disputas: Barn av rusmiddelbrukere

Barn av rusmiddelavhengige opplever redsel, stigma og skam. Ny doktorgrad vil bidra til å gi dem bedre hjelp.

Turid Wangensteen har i sitt doktorgradsarbeid gjort kvalitative intervjuer med ungdommer og unge voksne som har foreldre med rusmiddelavhengighet, samt foreldrene og barneansvarlige i rusbehandlingen.  Hun forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 11.juni 2020. 

Tittelen på avhandlingen er «Når stigma og skam står i veien for at barn som har foreldre med rusmiddelavhengighet får beskyttelse og meningsskapende samtaler».

Opplevelsen av redsel, skam og svik er felles for mange av barna – men også opplevelsen av kjærlighet og nærhet til sine foreldre.

– Foreldres rusmiddelavhengighet rammer barna hardt, uavhengig av type rusmiddel, sosioøkonomisk bakgrunn og bosted. Hensikten med studien var å få økt forståelse for barns opplevelser og behov når foreldre har rusmiddelavhengighet. Om de blir sett, beskyttet og snakket med, sier Wangensteen.

Ønsker en bredere forståelse

Funnene er diskutert gjennom å se til tidligere forskning, teorier og diskurser knyttet til familieliv, foreldreskap, barns oppvekst, stigma og meningsskapende samtaler.

– Studien konkluderer med at stigma og skam knyttet til foreldreskap og rusmiddelavhengighet kan stå i veien for at barna får nødvendig beskyttelse, kontinuitet i viktige relasjoner i biologisk familie, og meningsskapende samtaler med trygge voksne, sier doktoranden.

Hun mener en bredere forståelse av kompleksiteten knyttet til foreldreskap, rusmiddelavhengighet og barnas situasjon og behov kan bidra til å gi barna og familiene bedre tverrfaglig hjelp og støtte.

Turid Wangensteen er ansatt ved Tyrilistiftelsen og er tilknyttet ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet. 

Disputasen skulle opprinnelig finne sted 27.mars, men er utsatt til 11.juni på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. 

Disputasen

Prøveforelesning og disputas gjennomføres i Auditorium A i HINNs lokaler på Storhove, Lillehammer.

Av smittevernhensyn er det kun anledning med opptil 50 deltakere i disputaslokalet, komité og doktorand inkludert. For de som ikke har anledning til å komme er det mulig å følge disputasen via streaming. Turid Wangensteens opponenter vil delta via virtuelt via Zoom-webinar.

Hvis du vil overvære arrangementet i HINNs lokaler, ber vi om at du melder deg på innen onsdag 10. juni kl. 14.00. I påmeldingsskjemaet ber vi deg oppgi navn og epostadresse. Grunnen er at høgskolen, av hensyn til rask smittesporing, må ha oversikt over og kontaktinformasjon til de som er tilstede. Informasjonen vil bli oppbevart i to uker etter arrangementet og blir deretter slettet.

Vi minner også om at det er helt nødvendig for gjennomføring av disputasen at alle overholder generelle smittevernsregler som håndvask, samt én meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.

Hvis skjemaet er stengt eller påmeldingen din ikke går igjennom er det fordi disputasen er fulltegnet. I så fall kan du ta kontakt med Johanne Servoll for å høre om det er igjen ledige plasser.

Prøveforelesning og disputas på Zoom: Lenke her, passord 91 27 40. 

Disputasen er i auditorium A, HINN Lillehammer. Påmelding påkrevd, se informasjon nederst på siden. Strømmes på Zoom (lenke her, passord 91 27 40 ) 

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emne: «Redegjør for og diskutér ulike modeller for samtaler med utsatte barn og deres foreldre».
Disputas fra kl. 12.15

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Elisabeth Näsman (professor emerita, Uppsala Universitet), andreopponent Ottar Ness (professor, NTNU) og Henning Pettersen, (førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet).

Hovedveileder: Førsteamanuensis Astrid Dagmar Halsa. Medveileder: Professor Jørgen Gustav Bramness.

Emneord: disputas, rusmiddelbrukere, barn Av Erlend Moe
Publisert 20. okt. 2021 12:37 - Sist endret 20. okt. 2021 12:37