Tidligere disputaser

Portrettbilde av Knut Sindre Mølmen
Publisert 5. nov. 2021 15:06

Knut Sindre Mølmen på seksjon for helse- og treningsfysiologi på HINN forsvarer sitt doktorgradsarbeid på Institutt for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole 03.09.2021.

Portrettbilde av Frode Restad
Publisert 5. nov. 2021 14:44

Frode Restad forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 22. og 23. juni.

Portrettbilde av Erlend Aas
Publisert 5. nov. 2021 14:25

Erlend Aas Gulbrandsen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 14.06.2021. 

Portrettbilde av Gard Ringen Høibjerg
Publisert 5. nov. 2021 14:11

Gard Ringen Høibjerg forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 10.06.2021.

Publisert 26. okt. 2021 13:51

Katrine Giæver forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Innlandet 30.oktober. Giæver setter i sitt doktorgradsarbeid søkelys på den flerkulturelle barnehagen og hvilken mulighet barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn gis til deltakelse.