Language: NOR | ENG

Publikasjoner

Formidling av forsknings- og utviklingsvirksomheten (FoU) ved Høgskolen i Innlandet (HINN) skjer på mange måter: gjennom publisering, undervisningen, kontakt med media, ved foredragsvirksomhet og annen populærvitenskapelig aktivitet.

Cristin

Cristin er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter (for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren).

Vitenskapelige artikler, bøker/kapitler i bøker, foredrag, annen formidling, samt utgivelser i HINNs skriftserier blir registrert i databasen Cristin, et system for forskningsdokumentasjon.

Skriftserien ved Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandets skriftserier ble etablert for å synliggjøre FoU-virksomheten ved høgskolene.

Oversikt over vitenskapelig publisering ved HINN