Bioteknologi handler om bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – til å lage produkter og tjenester. Bioteknologi bidrar til å løse lokale og globale problemer innen matvareproduksjon, helse og miljø.

Biohus

Bioteknologimiljøet holder til i moderne lokaler med topp utstyr i Biohus på Campus Hamar

Høgskolen i Innlandet har forskning og undervisning i bioteknologi i nært samarbeid næringslivet, spesielt gjennom klyngefellesskapet i Arena Heidner. 

Vi tilbyr videreutdanning i bioteknologi på bachelornivå, og et internasjonalt masterstudium i næringsrettet bioteknologi. Vi utdanner også doktorgradskandidater i samarbeid med universitetene. Våre studenter og doktorgradsstipendiater arbeider med prosjekter som er tett knyttet opp mot næringslivets behov.

Noe du lurer på?

Ta kontakt med instituttleder Øyvind Antonsen, tlf. 625 17 872 eller noen av våre ansatte.