Kognisjon, helse og prestasjon (CHAP)

Forskningsgruppa for Cognition, Health and Performance (CHAP) har følgende fokusgrupper:

 • Neurocognitive Development. Kontakt: Marita Andreassen (HINN)
 • Performance in Competitive Contexts. Kontakt: Ricardo G. Lugo (HINN)
 • Performance, Applied Cognitive Engineering and Cyber Operations Research Group (PACE-CybORG). Kontakt: Øyvind Jøsok & Benjamin J. Knox (HINN/FORSV)
 • Clinical and Health Psychology. Kontakt: Stefan Sütterlin (HINN/OUS)
 • Human Factors in Cyber Security. Kontakt: Kirsi Helkala (FIH/FORSV)
 • Participation in Physical Education Contexts. Kontakt: Florian Kiuppis (HINN)

Gruppen kan beskrives som interdisiplinær, da den omfatter fagområder som psykologi, filosofi, medisin, pedagogikk, ingeniør og idrett.

Gruppens faglige målsettinger

Hovedrasjonalet bak forskningsgruppen CHAP er å undersøke kognitive mekanismer som fører til bedre helse og bedre generell psykologisk ytelse. Forskningsgruppen forsøker å forstå disse kognitive mekanismene som prediktorer for beslutningstaking, kognitiv-affektiv kontroll under stress og som ledd i god mental helse.

CHAP undersøker grunnforskning og anvendt forskning på helse og ytelse i kliniske og ulike samfunnsmessige sammenhenger.

Hovedgruppen består av fire undergrupper som omfatter utvikling, prestasjon, militærpsykologi og helse. Populasjoner av særlig interesse er - som dokumentert i våre forskningspublikasjoner - barn, ungdom, kliniske populasjoner, idrettsutøvere og unge tjenestegjørende i Forsvaret.

Vi gjennomfører våre undersøkelser med nasjonale og internasjonale partnere ved private og offentlige institusjoner.

CHAP fokuserer på paradigmer og metoder som er uavhengige av snevre faggrenser og som kan benyttes i ulike sammenhenger og innenfor flere forskjellige “bruksområder”.

Våre viktigste målsettinger, bortsett fra forskningsproduksjon, er lærings- og utviklingsmuligheter for gruppemedlemmene, samt å forenkle tilgangen til forskningsverdenen for yngre forskere med ambisjoner og andre interesserte gjennom nyere metoder for forskningsformidling.

CHAP søker å involvere alle nivåer av kompetanse, eksempelvis studenter med forskningsinteresse, høgskolelektorer, og seniorforskere fra ledende internasjonale universiteter og organisasjoner. Vi ønsker å tilby personlige og faglige utviklingsperspektiver helt fra bachelorveiledning til tilgang til internasjonale forskningsnettverk og søknader. CHAP gir muligheter for studentmedvirkning på alle nivåer i våre forskningsaktiviteter.

CHAP har som prioritet å opprettholde og intensivere forskningssamarbeid med internasjonale forskningspartnere. CHAP har per i dag flere eksterne medlemmer og pågående samarbeidsprosjekter. Listen består av samarbeidspartnere med pågående dokumenterte samarbeidsprosjekter som inkluderer forskningssamarbeid, publikasjoner, søknader, veiledningsforhold, samt undervisning.

Nettverk/Internasjonalisering:

Eksempler av eksisterende regionale/nasjonale og internasjonale institusjonelle partnere med aktivt samarbeid (inklusjonskriterier er enten pågående forskningsprosjekter og/eller sampublisering):

 • A Mind to Perform (AMTP, UK)
 • AC2E (University of Huddersfield)
 • Army Research Laboratory (USA)
 • Avdeling for beskyttelse av Kritisk Infrastruktur (BKI)
 • BI Norwegian Business School (NOR)
 • Catholic University of Applied Sciences Freiburg (GER)
 • Center for Cyber and Information Security (CCIS; NOR)
 • Cyberforsvaret (CYFOR)
 • eos-Klinik Münster (GER)
 • Equilibrium (LUX)
 • Forsvarets Høgskole (FHS)
 • Headgame.co.uk (UK)
 • Inland Norway Hospital Trust (NOR)
 • Institute of Creative Technologies, University of Southern California (USA)
 • Leicester Football Club (UK)
 • Lillehammer Ishockey Club (NOR)
 • Macalester College (MN, USA)
 • Norway’s Computer Emergency Response Team (NorCERT)
 • Norwegian Defence Cyber Academy (FIH, NOR)
 • Norwegian Defence Research Establishment (FFI)
 • Norwegian Sports Academy (NTG, NOR)
 • NTNU Gjøvik (NOR)
 • Oslo and Akershus Univesity of Applied Sciences (NOR)
 • Oslo University Hospital (NOR)
 • Prettygooddog.com (USA)
 • Siddhi Memorial Hospital Bhaktapur (NEP)
 • Sjøkrigsskolen (SKSK)
 • Sunnaas Hospital (NOR)
 • Svensk MilCERT (Sverige)
 • Tribhuvan University Kathmandu (NEP)
 • University College of Football Business (UCFB)
 • University of Gent (BEL)
 • University of Greenwich (UK)
 • University of Leuven (BEL)
 • University of Luxembourg (LUX)