Language: NOR | ENG

Undervisningsmateriell & Ressurser

Aktiv læring serie

Serien med verktøykasser er utviklet for lærerutdannere og lærere som ønsker ferdigutviklet undervisningsopplegg for utdanning for bærekraftig utvikling.

Gode eksempler fra praksis

Serien fokuserer på opplæring for et bærekraftig levesett i formelle- og uformelle utdanningssystemer. Heftene kan brukes i barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

YouthXChange

YouthXChange er en verktøykasse for ansvarlig forbruk som har blitt laget spesielt til ungdom av FNs miljøprogram (UN Environment).

Verdi-basert læringsserie

Serien har som mål å inspirere individer til å fokusere mer på å skaffe seg de verdier og ferdigheter som trengs for å blomstre og handle meningsfylt.

Here & Now, Education for Sustainable Consumption

Publikasjonen gir anbefalinger og retningslinjer rettet mot beslutningstakere og lærere om hvordan man best integrerer og implementerer utdanning for bærekraftig forbruk i formelle utdanningsystemer. Heftet er også tilgjengelig på kinesisk og spansk.