Language: NOR | ENG

Publikasjoner

Undervisningsmateriell & Ressurser

For en oversikt over undervisningsmateriell og ressurser til bruk for lærere, lærerutdannere, lærerstudenter, rådgivere og andre som er interessert i undervising for bærekraftig levesett.

Kompetanseheving for undervisning i bærekraftig utvikling

CCL tilbyr kompetanseheving i form av fagdager og lærerseminarer omkring hvordan arbeide med bærekraftig utvikling i skolen samt at vi utvikler publikasjoner som kan brukes av lærerutdannere og lærere som er interessert i å integrere Utdanning for bærekraftige levesett i undervisningen sin.