Language: NOR | ENG

Fagfornyelsen

fag-i-grunnskolen (1)

Utdanningsdirektoratet fornyer alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. 


Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling jobber med fagfornyelsen på ulike plan:

  1. Undervisningsmateriell for lærere i barneskole, ungdomsskole og VGS for arbeid med de tverrfaglige temaene.
  2. Implementering av de tre tverrfaglige temaene i grunnskolelærerutdanningen, MGLU ved Høgskolen i Innlandet.
  3. Fagdager og lærerseminarer med fokus på bærekraftig utvikling og tverrfaglig arbeid med særlig fokus på integrering av de tre tverrfaglige temaene blir gjennomført hvert år.
  4. Jobber sammen med ulike aktører i Norge og internasjonalt.
  5. Innspill har blitt gitt til læreplanen på hver høring relatert til fagfornyelsen. 

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3d73
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3d92
Vil du hjelpe oss å bli bedre?