Language: NOR | ENG

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL)

unitwin_nor_inland_norway_university_en
CCLPERL_liggende

 

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) er et forsknings- og læringssenter ved Høgskolen i Innlandet. Senteret er tildelt UNESCO Chair for utdanning for bærekraftig levesett. Hovedmålet er å bidra til prosjekter nasjonal og internasjonalt knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling, samt styrke nettverkssamarbeid om temaet, som Høgskolen har mer enn 20 års erfaring med.

Senterets arbeid omfatter kunnskapsformidling til alle nivåer i samfunnet, fra klasserommet til FN-systemet. CCL styrker og videreutvikler forbrukerundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling. Fokus er på forbruk, livsstil og sosial læring. CCL gir innspill til læreplaner, utvikler undervisningsmateriell, deltar i samfunnsdebatten, og gir faglige råd til myndigheter og organisasjoner. Internasjonalt koordinerer CCL nettverket PERL/UNITWIN. Senteret arbeider med å implementerer FNs bærekraftsmål og bidrar til internasjonale avtaler og deltar i globale programmer innenfor utdanning.

Nyheter og arrangementer