Language: NOR | ENG

Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI)

 

KOI_ordsky3

Kompetansesenter for offentlig innovasjon er en brobygger mellom forskning, utdanning og praksis. Vi henvender oss til kommuner, fylkeskommuner og statlige aktører som ønsker hjelp til å sette i gang innovasjons- og utviklingsprosjekter i egen virksomhet. Vår ambisjon er å tilby offentlig sektor en anvendbar innovasjonskompetanse.

Vår fagkompetanse spenner fra innovasjon i offentlig sektor mer generelt, til innovasjon i kommuner, innovasjonsprosesser, tjenesteinnovasjon, innovasjonsledelse, samskaping og tjenestedesign.

KOIs kjerneaktiviteter er forskning, formidling og fasilitering.