Language: NOR | ENG

Forskningssenter for audiovisuelle medier

Forskningssenter for audiovisuelle medier er et fagmiljø som arbeider målrettet for å styrke forskning, studieportefølje og regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor fagfeltet audiovisuelle medier (film, tv og spill).

Sentret tar mål av seg å være en attraktiv partner for prosjektarbeid og nettverk innenfor audiovisuelle medier.

Sentralt i dette formålet er å utvikle og tiltrekke prosjekter rettet mot bransje og FoU-virksomheter, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Sentrets virksomhet henvender seg til bransje, forvaltning og forsknings- og utdanningsaktører.

Senteret legger særlig vekt på å søke eksterne forskningsmidler, utvikle undervisningstilbud på nett og skape møteplasser for akademikere, studenter/ph.d.-kandidater og praktikere innen mediefaget.

Forskningssenter for audiovisuelle medier har en faglig profil som samsvarer med ph.d-programmet Audiovisuelle mediers kjerneområder: de audiovisuelle medienes estetikk, produksjonsforhold, historie og didaktikk.

Medlemmer

Søren Birkvad (foto: Trude Lindland/HINN)
Professor
Audun Engelstad (foto: Trude Lindland/HINN)
Professor
Yvonne Fritze (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Geir Haugsbakk (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Professor
Tore Helseth (foto: HINN)
Professor
Jo Sondre Moseng (foto: Trude Lindland/HINN)
Instituttleder
Roel Puijk (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Professor
Brit Svoen (Foto: Kirsti Hovde)
Førsteamanuensis

Stipendiater med forskningsprosjekter innenfor audiovisuelle medier ved Høgskolen i Innlandet

Tidligere stipendiater med avsluttede forskningsprosjekter

  • Ingvild Bjerkeland
  • Stine Agnete Sand
  • Kai Schwind
  • Johanne Kielland Servoll
  • Yngvar Kjus
  • Jo Sondre Moseng