Language: NOR | ENG

Aktiv læring serie

IMG_1659

Serien med verktøykasser er utviklet for lærerutdannere og lærere som er interessert i utdanning for bærekraftig utvikling. Serien er for bruk i ungdomsskole og videregående opplæring. Lærere i barneskolen, så vel som i høyere utdanning, kan lett tilpasse noen av aktivitetene og innholdet til bruk for deres elev- og studentgruppe. 

Inkludert er trinnvise instruksjoner for planlegging og utføring av aktiviteter ved hjelp av bilder og gjenstander for undervisning i bærekraftig utvikling.

Nedenfor finner du en oversikt over de 10 tilgjengelige verktøykassene i serien. For mer informasjon, vennligst trykk på bilde. 

 

Toolkit 10 Food for thought_Side_01

Food for Thought (10)

Fokuserer på å styrke elevenes evne til å takle sosio-vitenskapelige problemer og store utfordringer (globale problemer som haster) som relaterer seg direkte til søken etter bærekraftig utvikling. 

Tilgjengelig på følgende språk:  EN (Blir oversatt til norsk i løpet av 2019)

For flere bilder, vennligst  besøk Food4Thought bilde bank


9 - Mindfulness_FINAL

Utdanning for bærekraftig forbruk gjennom mindfulness (oppmerksomt nærvær) (9)

Inneholder en rekke idéer og forslag til hvordan lærere og annet pedagogisk personell pedagoger som ønsker å utforske og prøve ut oppgaver knyttet til mindfulness, kan gjøre dette med sine elever og studenter.

Tilgjengelig på følgende språk:  NOENDE 

Lydfiler til meditasjonene:  Kroppsskanning Selvmedfølelse Meditasjon om det å møte behov Medfølelse Olabukse-reise,                                                  Økologisk pusterom Klementin-øvelse


8 - Velg Annerledes

Velg Annerledes (8)

Inneholder undervisningsopplegg hvor elevene aktivt utforsker alternative måter å handle på, og involverer dem til å refleksjon over egen livsstil, forbruk, verdier og holdninger. Verktøykassen har en vinkling med fokuserer på positive handlingsalternativer med temaet bærekraftig utvikling og bærekraftige levesett.

Tilgjengelig på følgende språk:  NOENES 

 


7-Hvorfor kjoper vi front

Hvorfor kjøper vi? (7)

Bidrar til å forstå vårt forbruk i lys av overlevelse, identitet og tilhørighet, vaner, nysgjerrighet, nytelse, skjønnhet, reklame, og gruppepress. Heftet presenterer varierte aktiviteter som stimulerer til refleksjon, kritisk tenkning, rådslagning, og kreativt problemløsning.

Tilgjengelig på følgende språk:  NO EN ES

 


6-Medias påvirkning front

Medias påvirkning: Ansvarlig og bærekraftig levesett (6)

Fokuserer på bruk av forskjellige medier som en viktig læringsstrategi for å utforske temaer knyttet til ansvarlig levesett og bærekraftig utvikling. Verktøykassen presenterer bakgrunnsinformasjon for undervisning om ansvarlig og bærekraftige levesett basert på menneskets mange intelligenser, og den presenterer viser en rekke læringsaktiviteter med bruk av forskjellige medier. 

Tilgjengelig på følgende språk:  NO EN  


5-hva er historien front

Hva er historien? (5)

Beskriver flere måter å utvikle kunsten å fortelle relevante historier på. ​​Fortell​erkunsten ​gir​ elever muligheten til å utforske temaer knyttet til ansvarlig levesett og bærekraftig utvikling. Særlig kan historiefortelling anvendes for å skape et sosialt læringsmiljø, der samarbeid, refleksjon og sosial samhørighet​ ​verdsettes som nødvendige ingredienser​ ​på​ deler for hvordan vi kan tenke på nytt om ​vår ​felles fremtid​.

Tilgjengelig på følgende språk:  NO ENNL RU


4-Tid som ressurs front

Ressursbruk: Tid som Ressurs (4)

Består av en faglig innledning og et utvalg av praktiske eksempler, deriblant bruk av undersøkelse, synliggjøring, beslutningstaking, målsetting, og handling og refleksjon knyttet til tid og reise, mat, valgmuligheter?, mote og teknologi.

Tilgjengelig på følgende språk:  NOEN

 


3-Okonomisk kompetanse front

Økonomisk Kompetanse (3)

Presenterer bakgrunnsinformasjon om behovet for opplæring i personlig økonomistyring og henvisninger viser til spill som kan brukes. I tillegg har inneholder heftet et nyutviklet kortspill som kan brukes på flere måter. 

Tilgjengelig på følgende språk:  NOENES,   IS,   ET,   RU

 


2-Privat forbruk og klimaendringer front

Privat Forbruk og Klimaendring (2)

Fokuserer på billedbruk og undervisningsstrategier for å utforske emner som privat forbruk, klimaendring og ansvarlig levesett. Heftet inneholder en kort faglig innledning om temaene, en beskrivelse av aktiv læring som fremmer kritisk tenkning og konstruktiv handling, et utvalg av praktiske læringsaktiviteter og en bildebank til støtte for de foreslåtte aktivitetene. 

Tilgjengelig på følgende språk:  NO ENESRU


1-Bilder og Gjenstander front

Bilder og Gjenstander (1)

Beskriver aktiviteter som ved bruk av bilder og gjenstander som skaper innsikt i sammenhengene mellom livsstil og omgivelsene. Den viser til aktiviteter som stimulerer til refleksjon, kritisk tenkning, rådslagning, og kreativt problemløsning. 

Tilgjengelig på følgende språk:  NO ENPTRU