Language: NOR | ENG

Engasjerende studiestart

Universitetsstudenter som er ute i skolens hage og prøver å løse en menneskelig knute.

Tre innholdsrike dager for nye studenter ved studiested Hamar.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3da6

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3d73
Fokus på bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap

Med ny læreplan for grunnopplæringen på trappene er det fokus på de tre tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring. Oppstartsuken for førsteårsstudentene ved grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10 var rettet mot akkurat dette. Målet var å gi studentene innspill og inspirasjon til hvordan temaene kan inkluderes i forskjellige undervisningsfag. I tillegg til hvordan de kan arbeide sammen for å møte aktuelle samfunnsutfordringer. Gjennom tre dager har lærerkrefter ved PEL, naturfag, drama, matematikk, kroppsøving, norsk, samfunnsfag, og KRLE samarbeidet tett for å gi studentene noen dager utenom det vanlige.

Kommunikasjon og samhold

Tre engasjerte og blide studenter sitter i kantina og forbereder aksjonsprosjekt. Det går ut på å gjøre aksjoner eller tiltak som kan endre en samfunnsutfordring knyttet til for eksempel klima og miljø. På spørsmål om hva de synes om oppstarten er Bjørnar Aadnøy (21 år) fra Hurdal, Ida Marie Haugstad (26 år) fra Gol, og Rasha Al-Saati (37 år) fra Brumunddal samstemte.

-Variert og interessant, litt av hvert, ikke for mye på en gang. Engasjerende temaer som du får lyst til å jobbe med, sier Bjørnar.

Studentene møttes til aktivitetsløype den første dagen, og ble utfordret til samarbeid og kommunikasjon. Dagen har også virket inn på det sosiale.

-Jeg føler det ikke er noen jeg ikke kan gå bort til. Det er bra, sier Ida Marie.

-Det var moro, en positiv og fin måte å bringe klassene nærmere sammen. Vi måtte jobbe sammen. Jeg pratet med mange forskjellige, og følte vi ble bedre kjent. Vi har fått et bedre miljø allerede, folk klumper seg ikke sammen, sier Bjørnar.

-Og alle er hjelpsomme med hverandre, legger Rasha til.

Ønsker for fremtiden

Alle tre har gjort seg tanker om hva slags lærer de ønsker å bli. De er opptatt av barn og hvordan de har det. Rasha sier hun vil utgjøre en forskjell. Hun liker å jobbe med barn, og har tidligere arbeidet i barnehage, samt tre år som lærerassistent i barneskolen. Bjørnar har også erfaring fra barnehage, men sier han alltid har ønsket å kunne være en god lærer for noen. Målet hans er å hjelpe noen til å få en god start på livet, og være et forbilde. Ida Marie ønsker å gjøre en forskjell for noen, uansett hvilket utgangspunkt de har. Hun vil hjelpe barn til å tilegne seg kunnskap og få et godt liv. «Det driver meg», sier hun.

 

For mer informasjon gå til www.livingresponsibly.org