KOIs partnere

Høgskolen i Innlandet er vertsinstitusjon for senteret, og våre samarbeidsinstitusjoner er partnere i senteret.

Vi har signerte partneravtaler med ulike aktører, og ønsker flere partnere velkommen inn i KOI.

Partneravtalene er tuftet på felles interesse for å fronte tjenesteinnovasjon innen et bredt felt innen offentlig og privat sektor, og avtalene innebærer samarbeid om felles kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og blant annet samarbeid om eksternfinansierte FoU-prosjekter.