Personer tilknyttet KOI

Aksel Hagen (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Christer Thrane (foto: Gro Vasbotten/HINN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Christian Krogh
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Erik Haugom (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Grete Salicath Halvorsen (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Håvard Teigen (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Inge Hermanrud
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Ingjerd Thon Hagaseth

Ingrid Guldvik (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Dekan
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ingrid Tvete (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Jan Andersen (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Jon Helge Lesjø (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Kjell Overvåg (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Lene Nyhus (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Liv Solheim (Foto: Finn Olsen/HINN)
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Marit Engen (Foto: Lars Teppan Johansen/INN)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Professor Martin Rønningen (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Monica Breiby
Postdoktor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Noralv Veggeland (foto: Gro Vasbotten/HINN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Professor Ole-Petter Askheim (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Randi Bredvold
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Rolf Rønning (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Stein Amundsen (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Svein Bergum
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Portrett Sveinung Jørgensen
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Terje Slåtten (foto: privat)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Torgeir Skyttermoen (foto: HINN)
Førstelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ulla Higdem (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Yngve Nordkvelle (Foto: Lars Teppan Johansen/INN)
Ørjan Mydland (Foto: Erland Flaten)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

 

Trude Eide
Senterleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap