Language: NOR | ENG

Hva gjør KOI?

KOI har som ambisjon å bidra til bedre offentlige tjenester, gjennom å tilby offentlig sektor faglig bistand til å sette i gang innovasjonsprosesser.

Våre kjerneaktiviteter er forskning - formidling - fasilitering.

KOI skal:

  • sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning
  • tilby kompetanseutvikling
  • delta i praksisnær og praksisrelevant forskning og utviklingsarbeid
  • bistå med å fasilitere innovasjons- og ledelsesprosesser
  • bistå i systematisk arbeid med tjenesteinnovasjon i offentlig sektor

 

tre_large

 

For mer informasjon om våre tilbud og aktiviteter, ta kontakt med Mette Sønderskov eller Trude Hella Eide