Language: NOR | ENG

Hva gjør KOI?

tre - innovation

KOI er brobygger mellom forskning, praksis og utdanning utfører følgende kjerneaktiviteter:

  • sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning
  • tilby kompetanseutvikling
  • delta i praksisnær og praksisrelevant forskning og utviklingsarbeid
  • bistå med å fasilitere innovasjons- og ledelsesprosesser
  • bistå i systematisk arbeid med tjenesteinnovasjon i offentlig sektor (kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling

For mer informasjon, tilbud og for å få svar på spørsmål, ta kontakt med Mette Sønderskov eller Marte Tøndel.