Language: NOR | ENG

Hva gjør KOI?

tre - innovation

KOI har som ambisjon å bidra til at det kommunale, fylkeskommunale og statlige nivået i samspill med innbyggerne skal kunne levere bedre tjenester gjennom innovasjonsprosesser. For å være en brobygger mellom forskning, praksis og utdanning, utfører KOI følgende kjerneaktiviteter:

  • sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning
  • tilby kompetanseutvikling
  • delta i praksisnær og praksisrelevant forskning og utviklingsarbeid
  • bistå med å fasilitere innovasjons- og ledelsesprosesser
  • bistå i systematisk arbeid med tjenesteinnovasjon i offentlig sektor (kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling)

For mer informasjon, tilbud og for å få svar på spørsmål, ta kontakt med Mette Sønderskov eller Marte Tøndel.