Language: NOR | ENG

Forskningsoppdrag

Flere av våre forskningsmiljøer påtar seg forskningsoppdrag for eksterne oppdragsgivere, og mange av våre forskere bidrar også i offentlige utredninger og utvalg.

Om du har behov for mer kunnskap for å understøtte beslutningsprosesser, utvikle nye teknologiske løsninger, eller bedre metoder og prosesser, kan det finnes forskere ved HINN som kan hjelpe deg.

Høgskolen i Innlandet (HINN) ønsker å være en viktig bidragsyter til våre omgivelser, og en betydelig andel av vår forskning gjøres på oppdrag eller i samarbeid med andre.

Oppdragsgiver velger tema og problemstilling

I forskningsoppdrag er det bestilleren som har behovet, og som dermed velger tema og problemstilling. Sammen utformer vi en plan og setter mål for forskningsarbeidet. Oppdragene kan variere i størrelse og innhold.

Muligheten for å få utført oppdragsforskning er avhengig av om person(er) med relevant kompetanse kan gjøres tilgjengelig i det aktuelle tidsrom.

Vår erfaring sikrer både kvalitet i gjennomføringen av arbeidet og den uavhengigheten et godt stykke forskningsarbeid hviler på.

Vi har gode erfaringer fra tidligere forskningsoppdrag, og kan se tilbake på verdifulle samarbeid som gir gevinster også etter at oppdraget er ferdig.

Vi kan også inngå som samarbeidspartner i søknader til ulike kilder for finansiering av forskning. Da vil vi også kunne bistå i søknadsprosessen.