Language: NOR | ENG

Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk

Forskergruppa Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk omfatter forskere ved HINN som er særlig interessert i litteraturvitenskapelige perspektiver og problemer knyttet til utdanning, estetikk og samfunn.

Litterære tekster fra ulike sjangrer og ulike litteraturhistoriske perioder vil alltid stå i sentrum i skolefaget og studiefaget norsk, og slike tekster forsker medlemmer av forskergruppa Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk på.

Gruppa er opptatt av grunnleggende litteraturdidaktiske spørsmål som «hva er litteraritet?», «hva er skjønnlitterær lesning?» og «hvorfor og hvordan leser vi?». Svaret på slike spørsmål finnes bl.a. i skjønnlitteraturen selv og i litteraturteorien.

Gjennom teori-, tekst- og kontekstorienterte studier av skjønnlitterære tekster bidrar vi til å styrke det vitenskapelige grunnlaget for norskfaget på alle trinn i utdanningssystemet.

Forskergruppas aktivitet med vekt på litteraturdidaktiske grunnspørsmål og norsk og nordisk tekstkultur plasserer seg dermed i sentrum av doktorgradsprogrammet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF).

All undervisning på høgskole- og universitetsnivå skal være forskningsbasert, og forskergruppas medlemmer bedriver sin forskning innenfor områder der den enkelte underviser, innen barnehagelærerutdanning, grunnskolelærer- og lektorutdanning og innen disiplinfaget norsk.

Gruppa knytter også sin forskning til litteratur og litteraturformidling på læringsarenaer så som folke- og skolebiblioteker, kulturskole, litteraturfestivaler, litteraturhus, m.v.

Forskergruppas aktivitet er særlig rettet mot fem områder:

 • Nordisk lyrikk
 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Intermedialitet og multimodalitet
 • Litteratur og regionalitet
 • Litteraturformidling

Gjennom disse ivaretar vi høgskolens forpliktelser og mål regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskergruppa har affilierte medlemmer ved andre læresteder i inn- og utland, og alle medlemmene er også med i flere internasjonale forskningsnettverk og prosjekter.

Aktuelle forskningsprosjekter

 • Arbeiderdiktning og regionalitet
 • Forfatterskapsstudier: Ingeborg Refling Hagen, Hanne Bramness, Henrik Norbrandt
 • Litteraturformidling i barnehagen
 • Barnelitteratur på tvers av medier
 • Lyrikken som kunnskapsform
 • Politikk og litteratur og litteraturens politikk
 • Reiselitteratur fra Norge og Sør-Amerika på 1800-tallet i komparativt perspektiv
 • Sanglyrikkens teorigrunnlag
 • Sonetten og sonettsekvensen i nordisk samtidslyrikk
 • Tegneserier

Skriftserien Nordisk samtidspoesi

Skriftserien Nordisk samtidspoesi som Forskergruppa Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk står bak, er nå tilgjengelig open access.
Les mer om dette her