Language: NOR | ENG

Litteratur og litterasitet

Forskergruppen Litteratur og litterasitet favner både grunnforskning og anvendt forskning relatert til norsk og engelsk litteratur, med hovedfokus på barne- og ungdomslitteratur i klasserommet og engelskspråklig poesi.

Den er også et samlingspunkt for forskere med interesse for lesing og skriving og andre skolerelevante tema innenfor norsk som førstespråk og engelsk som andre- eller fremmedspråk. 

Overordnet og langsiktig mål for gruppen er å bidra til en forskningsbasert undervisningspraksis i skolefagene norsk og engelsk. Gruppen, som startet opp i 2019, er tverrfaglig og består av både erfarne og mindre erfarne forskere, tilknyttet fagmiljøene i engelsk, norsk og biblioteket.

Gruppen er et forum for faglig vekst, og tar mål av seg å være et forum for veiledning og tilbakemelding, og å tilrettelegge for utvikling av prosjekter sammen med kollegaer i og utenfor gruppen.

Medlemmene i gruppen

Aktuelle forskningsprosjekter

En av bærebjelkene i forskningsgruppen er prosjekter og publikasjoner tilknyttet "Poetry and Pedagogy" og "Poetry and Sustainability". Andre pågående eller nylig avsluttede prosjekter dreier seg om

  • Shakespeare, dystopisk litteratur, historisk litteratur og biografi som skolerelevante sjangre
  • litteraturforståelse i diverse skole kontekster
  • litterære samtaler
  • engelskfagets utvikling i et historisk perspektiv
  • profesjonell utvikling av engelsklærere i barneskolen
  • akademisk skriving