Flerkulturelt mangfold i utdanning

Diversity in Education (DivE) er en interdisiplinær forskergruppe som setter fokus på kulturell diversitet i utdanning.

Målet med forskningsgruppa er å utvikle empirisk og teoretisk kunnskap om kulturell, språklig og religiøs kompleksitet, å frambringe ny kunnskap om hvordan barnehage, skole og lærerutdanning kan møte et økende mangfold, samt å utvikle forskningsbasert kunnskap om interkulturell bevissthet i utdanning.

DivE består av 19 medlemmer fra Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Medlemmene er tilsatt innenfor fagene pedagogikk, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk.

Aktuelle forskningsprosjekter