Språk og litteratur

Følgende forskergrupper opererer innenfor forskningsområdene språk og litteratur ved Høgskolen i Innlandet: