Funksjonshemming

Forskning om funksjonshemming er et forskningsområde der Høgskolen i Innlandet (HINN) gjennom flere år har bidratt til kunnskapsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Forskningen på dette området er tilknyttet høgskolens ph.d.- programmer, men framstår og presenteres som eget forskningsområde.

Forskning om funksjonshemming på HINN har flerfaglig bredde og tilnærming. Sentrale temaer har vært knyttet til funksjonshemmedes rett til deltakelse og medbestemmelse i eget liv og på ulike samfunnsarenaer. Brukermedvirkning, inkludering og empowerment er viktige stikkord.

Forskere fra HINN var sentrale i etablering og ledelse av Norsk Nettverk om forskning om funksjonshemming (NNFF) i 2004, og i det nordiske nettverket (NNDR) om forskning om funksjonshemming. HINN arrangerte den første nasjonale konferansen i 2004, og den hittil siste i 2014.

Forskningstemaer:

  • Brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og organisasjonsnivå
  • Demokrati og deltakelse
  • Habilitering
  • Inkludering i skole og barnehage

Prosjekt: