Language: NOR | ENG

Europeiske og globale studier (EUGLOB)

Foto: Colourbox

(Foto: Colourbox)

English version of this page - European and Global studies

Forskningsgruppe for europeiske og globale studier er flerfaglig og studerer ulike sider ved den internasjonale utviklingen fra politisk, økonomisk, historisk, psykososialt og juridisk ståsted, praktisk og teoretisk.

Arbeidene fokuserer bla. på europeisk integrasjon og samarbeid, globalisering og globale utviklingstrekk, internasjonal politikk, sikkerhet og økonomi, geopolitikk og politisk økonomi, forholdet mellom private og offentlige aktører, markeder og politikk, fred og konflikt.

Europeisering og globalisering av nasjonal politikk står sentralt, herunder internasjonalt smarbeid innen EU, WTO, IMF, NATO, FN mfl., samt Norges forhold til disse.

For Norge er rollen som aktiv småstat i det internasjonale samfunnet, EØS-avtalen, samspillet mellom innenriks- og utenrikspolitikken, implikasjoner for velferdsstaten, og betydningen av å være en betydelig energinasjon, viktige forskningsområder.

Forskningsgruppen innen europeiske og globale studier deltar på nasjonale og internasjonale forskningskonferanser og forskningsprosjekter (NFR, EU m.fl.), holder kurs om den internasjonale utviklingen, samvirker med offentlige og private beslutningstakere på ulike nivåer, samt formidler til allmenheten.

Deltakere

Ole Gunnar Austvik (Foto: Erland Flaten)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Bjørn Bakken
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Lars Christie
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Gregory Ferguson-Cradler
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Micheline Egge Grung
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Tore Hafting
Emeritus
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Marion Hirst (Foto: Erland Flaten)
Dosent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ingrid Hjertaker
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Øyvind Kalnes
Amanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Nadim Bassem Issa Khouri
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Johann Ruben Leiss
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Pernille Rieker
Professor II
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Marianne Riddervold (foto: Ricardo foto)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Marit Roland
Dekan
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Monica Rønning
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Førstelektor Thomas Rønning
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Matthew William Saul
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Lorentz Petter Stavrum
Førsteamanuensis emeritus
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Bent Sofus Tranøy (foto: Ricardo foto)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap