Europeiske og globale studier

Forskningsgruppe for europeiske og globale studier er flerfaglig og studerer ulike sider ved den internasjonale utviklingen fra politisk, økonomisk, historisk og juridisk ståsted, praktisk og teoretisk.

Arbeidene fokuserer bla. på europeisk integrasjon og samarbeid, globalisering og globale utviklingstrekk, internasjonal politikk, sikkerhet og økonomi, geopolitikk og politisk økonomi, forholdet mellom private og offentlige aktører, markeder og politikk, fred og konflikt.

Europeisering og globalisering av nasjonal politikk står sentralt, herunder internasjonalt smarbeid innen EU, WTO, IMF, NATO, FN mfl., samt Norges forhold til disse.

For Norge er rollen som aktiv småstat i det internasjonale samfunnet, EØS-avtalen, samspillet mellom innenriks- og utenrikspolitikken, implikasjoner for velferdsstaten, og betydningen av å være en betydelig energinasjon, viktige forskningsområder.

Forskningsgruppen innen europeiske og globale studier deltar på nasjonale og internasjonale forskningskonferanser og forskningsprosjekter (NFR, EU m.fl.), holder kurs om den internasjonale utviklingen, samvirker med offentlige og private beslutningstakere på ulike nivåer, samt formidler til allmenheten.

Deltakere

Ole Gunnar Austvik: European economic and political integration. International political economy. Energy
Bjørn Bakken
Micheline Grung
Sondre Torp Helmersen
Øyvind Kalnes
Paul Knutsen: EU historical developments
Torunn Kvisberg
Pernille Rieker
Marianne Riddervold: European integration. International affairs
Marit Roland
Thomas Rønning
Lorentz Stavrum: Human Rights. International law
Knut Storberget
Bent Sofus Tranøy: International political economy. European integration. Financialization
Noralv Veggeland: European integration. Multilevel governance. The regulatory state

English pages