Politikk og samfunn

Følgende forskergrupper opererer innenfor forskningsområdene politikk og samfunn ved Høgskolen i Innlandet: