Veiledning

Vår visjon for forskning i veiledning og karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet er å bringe fram tenkemåter og kunnskaper som bidrar til en kontinuerlig forbedring av tjenester i veiledning og karriereveiledning i Norge i et individuelt og samfunnsmessig perspektiv. 

I et individuelt perspektiv retter vi oppmerksomheten mot tilgjengelighet og kvaliteten på veilednings- og karriereveiledningstjenester ut fra behov som enkeltpersoner har i ulike livsfaser. Perspektivet retter også oppmerksomhet mot veilederes kompetanse og hva de trenger for å møte de behov som brukere har.

Et samfunnsperspektiv retter oppmerksomhet mot hvordan tjenester kan organiseres, styres og ledes for å være et virkemiddel i en politikk for utdanning, arbeid, helsemessige og sosiale forhold.

Med bakgrunn i visjonen er det vår målsetning at forskning i veiledning og karriereveiledning bidrar til:

 • Å utvikle kompetanse hos personer og organisasjoner som driver veiledning og karriereveiledning
 • Å utvikle og utveksle kunnskap med praktikere, offentlig forvaltning, politikere og brukere
 • Å utvikle og utveksle kunnskap med forskere i internasjonale nettverk
 • Å utvikle og skaffe fram et kunnskapsgrunnlag for å sikre studiekvalitet
 • Å formidle og implementere ny kunnskap på fagfeltene veiledning og karriereveiledning

 

Aktuelle forskningsfelt:

 • Veiledning og karriereveiledning i et individuelt, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse
 • Prosesser og arbeidsmåter  i ledelse og veiledning som fremmer individer, grupper og organisasjoners læring
 • Virkemidler for å fremme sosial inkludering gjennom arbeid og utdanning
 • Kritiske perspektiver på teorier om karriereutvikling og veiledning

 

Deltakere:

 • Eli Skjeseth: Arbeider med prosjektet: “Dialogisk praksis i NAV — utprøving i brukermøter med flere aktører”.
 • Erik Hagaseth Haug: Karriereveiledning i norske ungdoms- og videregående skoler. En undersøkelse av kvalitetsbegrepets mange betydninger. (P.hd.-prosjekt på BUK)
 • Grete Salicath Halvorsen: “Hva mener vi når vi snakker om praksisnær undervisning?
 • Ingrid Bårdsdatter Bakke: arbeider med forskningsprosjektet: Hvordan opplever norske tenåringer det å ta et karrierevalg i 10. klasse?
 • Inger Marie Bakke: Reviderer boka “Utvikling av relasjonskompetanse” (sammen med Anne-Marie Aubert). Hun arbeider med et prosjekt om inkludering og ekskludering av barn fra fra familier med lav inntekt fra sports- og friluftlivsaktiviteter.
 • Mårten Kae Paulsen: Arbeider med en artikkel: “Students subjective experience of learning supervision” (sammen med Anne-Marie Aubert) og “How qualities in interpersonal communication support learning in group supervision”. Han leder et prosjekt hvor hensikten er å undersøke variasjoner i subjektiv erfaring av å gjøre utdannings- og yrkesvalg blant elever i 10. Klasse i ungdomsskolen.
 • Torild Schulstok: Arbeider med et prosjekt hvor hun spør: “Trenger Norge en master i karriereveiledning? En pedagogisk refleksjon over et “politisk bestilt” masterprogram”.