Økonomi og ledelse - Rena

Vi legger vekt på samfunnsnyttig og praksisnær forskning innenfor økonomistyring, markedsføring og styring og organisering.

Vårt mål er å utvikle ny kunnskap som bidrar til utvikling og innovasjon i offentlig og privat sektor.

Forskningsaktiviteten bygger opp under våre studietilbud innen fagområdet økonomi, ledelse og innovasjon i:

  • Organisasjon og ledelse
  • Økonomi
  • Serviceledelse og markedsføring
  • Eiendomsmegling
  • Krise og beredskap
  • Musikk

Prosjekter